Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 20.3.0

Fakturowanie

 • Zmodyfikowano sposób wyznaczania daty dokonania na fakturze zbiorczej. Jako data dokonania zapisywana jest data ostatniego rozładunku spośród  wszystkich zleceń na fakturze.
  Ze swojej strony przypominamy, że: faktura powinna odzwierciedlać jedno zdarzenie gospodarcze oraz, że w Polskim prawie nie ma pojęcia faktury zbiorczej.
 • Rozwiązano problem przejść z faktur zakupu do podglądu płatności przez link.

Windykacja

 • Zwiększono rozmiar pola komentarza w windykacji z 255 do 1024 znaków.

Płatności

 • W oknie Do zapłaty dodano dodatkową możliwość filtrowania danych po kolumnach:
  • Rzeczywisty termin płatności,
  • Numer,
  • Zewnętrzny dokument,
  • Termin płatności,
  • Kontrahent,
  • Konto bankowe,
  • Komentarz.