Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 20.2.0

Fakturowanie

 • Dodano nowy szablon wydruku: Proforma. Wydruk proformy dostępny jest z okna wydruku faktury jako osobny link: Drukuj proformę. W związku z tym, każda fakturę można wydrukować z opisem jako proforma.
  Uwaga! nie zmienia to faktu, że wystawiona faktura i wydrukowana jako Proforma, nadal rozlicza zlecenie oraz powoduje użycie kolejnego numeru faktury. W przypadku chęci nie blokowania numeru faktur należy dodać nowy typ dokumentu proforma i drukować ją w ten sposób. W przypadku niejasności odsyłamy do instrukcji lub prosimy o kontakt z BOK.
 • Dodano możliwość drukowania na fakturze adresu korespondencyjnego. Adres korespondencyjny drukowany jest po spełnieniu dwóch warunków:
  • po włączeniu opcji w konfiguracji (opis poniżej).
  • po wpisaniu do kontrahenta adresu korespondencyjnego.
 • Dodano opcję konfiguracyjną: Drukuj adres korespondencyjny – umożliwiającą włączenie lub wyłączenie drukowania adresu korespondencyjnego na fakturach. Dla dotychczasowych instalacji opcja jest wyłączona – dla wstecznej kompatybilności. Dla nowych instalacji jest on domyślnie włączony.
 • Na wydruku faktury dodano możliwość drukowania danych osoby wystawiającej fakturę, tak żeby było wiadomo z kim się kontaktować.
 • Rozbudowano eksport do Prolider o pola usprawniające tworzenie pliku JPK.

System informowania kierownictwa

 • Zmodyfikowano opis eksportu do Excel raportu Niezapłacone przychody.