Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 20.1.0

System informowania kierownictwa

  • Dodano raport Niezapłacone przychody w formacie Excel. Zawiera on te same dane co wcześniejszy raport w PDF, ale nie grupuje ich.

Płatności

  • Dodano procedurę aktualizacyjną. Ustawiany jest domyślnie Alior jeśli nie wybrano banku domyślnego.

Indywidualne

  • Dodano możliwość eksportowania pojedynczych korekt do formatu PDF i wgrywania ich na serwer FTP wskazany przez klienta. Funkcjonalność jest realizowana i wdrażana na życzenie klienta i za dodatkową odpłatnością.
  • Dodano wyświetlanie komunikatu o braku możliwości eksportu faktur zakupu do FTP.