Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zamiany w wersji 20.9.0

Transport i spedycja

 • Wydruk zlecenia:
  • Dodano możliwość wydruku zlecenia z tłumaczonymi regulacjami.
  • Wydruk tłumaczonych regulacji na zleceniu włączany jest w konfiguracji: Konfiguracja modułu ‘Transport i spedycja’ -> Wydruk -> Drukuj tłumaczone regulacje zlecenia. Domyślnie ta funkcjonalność jest wyłączona – a jej włączenie zmienia szablon wydruku zlecenia. Żeby tłumaczone regulacje zaczęły działać, konieczne jest wprowadzenie tłumaczenia w nowym kluczu: ci.ord.rules.
 • Zmodyfikowano sposób sortowania zleceń. Do tej pory zlecenia sortowane były według roku i numeru. Obecnie w przypadku włączenia opcji miesiąc resetuje numer w typach dokumentów, zlecenia sortowane są według roku, miesiąca i numeru.
 • Dotychczas na wydrukach relacji możliwe było zastosowanie jednego typu regulacji i warunków. W związku ze zgłoszoną potrzebą dynamicznej zmiany tych warunków, w zależności ot oczekiwań podwykonawcy, dodano w relacji opcję: Warunki alternatywne. Jest ona widoczna tylko w przypadku wybrania szablonu wydruku: Szablon 2 – tłumaczone warunki.
  • Włącznie opcji Warunki alternatywne w relacji umożliwia zastosowanie innych warunków tłumaczonych, np. dla zleceń Transportu i innych dla zleceń Spedycji.
  • Warunki alternatywne można zdefiniować w kluczach tłumaczeń: ci.rel.rules2, ci.rel.conditions2.
  • Dla przypomnienia warunki podstawowe są w kluczach: ci.rel.rules, ci.rel.conditions.
  • Do modyfikacji warunków i regulacji alternatywnych należy użyć opcji: Edycja tłumaczenia wielowierszowego.

Fakturowanie

 • Dla eksportu ewidencji VAT do Rewizora dodano sprawdzenie Zewnętrznego ID i wyświetlanie komunikatów dotyczących dokumentów dla których brakuje Zewnętrznego ID kontrahenta.