Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 14.1.7

Transport i Spedycja

 • Dodano możliwość ukrywania na formularzach daty końca akcji jeśli nie jest włączona w konfiguracji.
 • Dodano możliwość ukrywania na wydrukach daty końca akcji jeśli jest wyłączona w konfiguracji.
 • Dodano informacje o ładowności dla pojazdu.
 • Dodano w grafiku, do dymku relacji, danych pojazdu i naczepy.
 • Dodano wydruku regulacji na potwierdzeniu zlecania wysyłanego dla klienta.
 • Dodano do wydruku kopii faktury numery zleceń – w zależności od parametrów konfiguracyjnych.
 • Dodanie funkcjonalności wydruku adresu korespondencyjnego zależnego od pracownika – co umożliwia już podstawową obsługę oddziałów.
 • Dodanie historii komentarzy do zleceń.
 • Dodanie historii komentarzy do relacji.

Cenniki

 • Poprawiono działanie filtru cenników w liście cenników.

Modyfikowanie danych firm

 • Usunięto wymagalność podawania dla każdej firmy e-mail lub fax.
 • Wprowadzono wymagalność adresu e-mail w zależności od ustawienia parametru w konfiguracji.
 • Dodano do firm pól domyślnych wartości do zleceń i faktur:
 • Dodano pole typu dnia przeliczania kursu walut.
 • Dodano pole domyślnej stawki VAT
 • Dodano pole domyślnego powodu odroczenia płatności.

Fakturowanie

 • Dodano weryfikację poprawności liczby dni płatności przy zapisie faktur zakupu (kosztowych).
 • Dodano weryfikację poprawności liczby dni płatności przy zapisie faktur sprzedaży.

Płatności i windykacja

 • Dodano filtr typu płatności do listy przelewów i listy płatności gotówkowych.

System informowania kierownictwa

 • Do raportu (eksportu danych do Excel) Relacje samochodu dodano kolumny: Spedytor ze zlecenia, Spedytor z relacji, Klient (firma zlecająca), Numer zlecenia od klienta.
 • Poprawienie nazwy generowanego pliku eksportu do Excel: Relacje samochodu.
 • Zmieniono Raport bilans samochodów z podziałem na typy, tak aby ładowność samochodu była sumowana z ładownością naczepy.
 • Zmodyfikowano raporty korzystające ze zleceń i relacji tak, żeby pomijanie były anulowane zlecenia i relacje w raportach.
 • Uzupełniono opisy raportów:  Niezapłacone przychody na kwotę większą niż, Relacje samochodu.

Intranet

 • Rozwiązano problem ze zbyt dużym toolbarem w intranecie.

Ogólne

 • Zmieniono sposób inicjowania stawek VAT, tak żeby lepiej odpowiadał eksportowi do CDN Optima.
 • Dodanie parametru czasu opóźnienia końca akcji.
 • Dodanie parametru pokazywania czasu końca akcji.
 • Dodanie parametru domyślnego opóźnienia końca akcji.
 • Dodano konfigurację czy wymagany jest adres e-mail dla firmy.
 • Z uwagi na modyfikowanie formatów importów i niezgodności danych – usunięto możliwość importu firm z Lider i TS oraz synchronizacji firm z Lider.
 • Zoptymalizowano mechanizm generowania numerów dokumentów poprzez dodanie synchronizacji listy blokad numerów dokumentów.