Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 14.1.1

Ogólne

 • Dodano zabezpieczenie przed podawaniem roku w 5cio cyfrowym formacie w polach wyboru dat i przy zapisie.
 • Poprawienie sposobu zapisu osoby modyfikującej i tworzącej pozycję – w specyficznych sytuacjach, informacja o modyfikacji nie była zapisywana.
 • Zmiana ikon od Cenników i tras na: bez napisu Beta.
 • Włączenie domyślnie konfiguracji serwera e-mail i ustawienie adresu wysyłki na noreply@a.icargo.pl.
 • Dodanie możliwości wyszukiwania w logach po zawartości pól Nazwa i Opis.

iCargo B2B

 • Dodano weryfikację wyświetlania ikon Firmy B2B, Zlecenia B2B, Dostępne w zależności od poprawności konfiguracji.

Transport i Spedycja

 • Poprawiono odstępy pomiędzy ikonami akcji w listach.
 • Ukrycie przycisku wysyłki SMS przy braku konfiguracji serwerSMS.pl.
 • Zoptymalizowano działanie funkcji ukrywania domyślnego adresu urzędu celnego. Obecnie po wyłączeniu go w konfiguracji, na wydruku szablonu drugiego nie pojawiają się pola z adresem urzędu celnego.

Fakturowanie

 • Dodano możliwość zmiany danych sprzedawcy na fakturze sprzedaży oraz dodano uprawnienia dedykowanego do zmiany sprzedawcy na fakturze
  sprzedaży.
 • Zwiększono szerokość pola jednostki miary na wydruku faktury, tak, żeby zmieściła się jednostka miary fracht.

Płatności i windykacja

 • Poprawiono wyliczanie ilości dni spóźnienia w przypadku zerowego oprocentowania odsetek.
 • Dodano tłumaczenia wezwań do zapłaty w językach:
  • angielskim,
  • francuskim,
  • niemieckim.

Zmiany w wersji 14.0.5

Transport i spedycja

 • Umożliwienie zapisywania zlecenia w przypadku, gdy dni odroczenia są ukryte na zleceniu.

SMS

 • Wprowadzono możliwość filtrowania, jednocześnie, po wielu numerach telefonów w liście SMS.
 • Dodanie do numeru telefonu odnośnika do nowego SMSa.
 • Poprawienie wyglądu okna tworzenia nowego SMSa.

iCargo B2B

 • Automatyczna synchronizacja pojazdów przy wejściu na stronę dostępnych
 • Obsługa anulowania wykonania w interfejsie użytkownika.
 • Wysyłanie do B2B informacji o anulowaniu wykonania.
 • Wyznaczanie trasy do następnego celu z uwzględnieniem punktów.

Płatności i windykacja

 • Wprowadzono zabezpieczenie przed zmianą statusu “czarnej listy” – wystawienie wezwania do zapłaty nie zmienia statusu “czarna lista” na “ostrzeżenie”.

Ogólne

 • Ukrywanie numeru wersji jeśli nie są widoczne podpisy ikon.

Zmiany w wersji 13.1.0

Ogólne

 • Zmiana nazwy Intranet na różne.

CRM

 • Przeniesienie monitoringu pojazdów do CRM.
 • Dodanie obsługi wielu adresów kontaktowych dla firm.
 • Dodanie uprawnienia określającego, kto ma widzieć kluczowe dane klientów.

B2B

 • Przekazywanie informacji o nowych zleceniach do iCargo.

Fakturowanie

 • Ustawienie wydruku wartości w walucie właściciela zawsze, kiedy waluta faktury różni się od waluty właściciela.
 • Uzależnienie wydruku kursu waluty na oryginale faktury dwujęzycznej w zależności od ustawionego parametru konfiguracji: Kurs walut na oryginale wydruku.
 • Dodanie polskiego i angielskiego tłumaczenia dla VAT NP.
 • Uzupełnienie francuskich tłumaczeń do wydruku faktury.

Zmiany w wersji 13.0.0

Transport i spedycja

 • Tworzenie szablonów tras
 • Tworzenie cenników
 • Możliwość dodawania dokumentów do Relacji
 • Dodanie blokady przekazania do rozliczenia Zleceń, które nie mają dodanych dokumentów.
 • Dodanie konfiguracji umożliwiającej wyłączenie blokady przekazania do rozliczenia Zleceń, które nie mają dodanych dokumentów.
 • Optymalizacja sortowania aut przypisanych w grafiku (sortowanie według ustalonej pozycji, a nie alfabetycznie).
 • Dodanie opcji konfiguracyjnej do parametrów użytkownika, umożliwiającej ustawienie “Domyślnego stanu wyszukiwania zleceń i relacji”.

Fakturowanie

 • Ustawienie wydruku informacji o VAT, z tłumaczenie, w ramach dwujęzycznych faktur unijnych.
 • Dodanie możliwość sortowania i wyszukiwania faktur zakupu na liście względem daty wpływu.
 • Dodanie opcji konfiguracji przełączającej sposób wyszukiwania i sortowania na liście faktur zakupu:
  • wyszukiwania i sortowania względem daty wpływu,
  • wyszukiwania względem daty dokumentu, a sortowania względem daty wpisania do iCargo.

Płatności i windykacja

 • Dodanie okna Do zapłaty, w którym można sprawdzić, jakie są płatności w zadanym okresie.
 • Dodanie możliwości wyświetlenia numerów kont bankowych w przelewach wychodzących w oknie: Do zapłaty.
 • Możliwość wykonania szybkiego przelewu z okna Do zapłaty.

System informowania kierownictwa

 • Dodanie raportu zaległych płatności na spedytorów

Moduł B2B (Business To Business)

 • Udostępnianie faktur sprzedaży do systemu iCargo B2B.
 • Udostępnianie dokumentów finansowych dla systemu iCargo B2B.
 • Udostępnianie informacji o saldzie, należnościach i zobowiązaniach dla systemu iCargo B2B.
 • Umożliwienie kontrola należności i zobowiązań przez kontrahentów w systemie iCargo B2B.

Ogólne

 • Modyfikacja strony pomocy, tak żeby wskazywała na aktualną stronę iCargo.pl.
 • Aktualizacja linku do profilu Facebook.
 • Optymalizacja modułu tłumaczeń.
 • Ujednolicenie ikon edycji i wydruku na wszystkich oknach.