Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 18.6.1

Transport i spedycja

  • Rozwiązano problem synchronizacji relacji pojazdów własnych z grafikiem pojazdów własnych.
  • Rozwiązano problem synchronizacji relacji pojazdów obcych z grafikiem pojazdów obcych.
  • Dodano funkcjonalność ukrywania anulowanych relacji na grafikach własnym i obcym.

Fakturowanie

  • Rozwiązano problem działania linku do zlecenia z okna podglądu faktury sprzedaży (link w okienku dodatkowym – lupka).

Płatności i windykacja

  • W oknie listy windykacji faktur poprawiono działanie linku do podglądu faktur.
  • W oknie edycji przelewów bankowych rozwiązano problem zapisywania przelewów częściowych do dokumentów które były powiązane z przelewami o statusie zapłacone.
  • W kreatorze kompensat rozwiązano problem, że po dodaniu kompensaty nie zmniejsza się kwota dokumentów wyświetlanych w oknie Do zapłaty.
  • W oknie kreatora kompensat zmodyfikowano działanie kolumn Zapłacone. Domyślnie pole w kolumnie Zapłacone ma wartość wykluczającą ustawienie dokumentu płaconego jako zapłaconego i cała kolumna jest wyłączona. Dopiero wybranie dokumentu w kolumnie Dodaj lub wpisanie wartości w polu w kolumnie Kwota, powoduje odblokowanie kolumny Zapłacone i ustawienie w niej odpowiedniej wartości.
  • Zmieniono sposób odświeżania kolumny Dodaj, Zapłacono – obecnie prowadzona jest dodatkowa kontrola Kwoty i od niej uzależnione są też wartości w wyżej wymienionych kolumnach.