Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Wersja 10.1.0

Transport i spedycja

 • Poprawiono sposób definiowania informacji o przyczepach, w polach: Długość, Wysokość, Szerokość.
 • Usunięty został problem dodawania nowych pojazdów obcych z poziomu słowników.
 • Zablokowano możliwość usuwania pojazdów w sytuacji gdy znajdują się one w monitoringu spedytorów, na przykład na grafiku pojazdów.
 • Dodano automatyczne usuwanie przyczepy wraz z usunięciem samochodu, o ile przyczepa nie została odczepiona od samochodu.
 • Poprawiono komunikat o błędzie w przypadku nie określenia spedytora przy samochodzie własnym.

Płatności

 • Dodano wydruk dokumentu kompensaty.
 • Dodano usuwanie kompensat.

Ogólne

 • Poprawiono sposób wyświetlania listy firm w polach podpowiadających informacje o firmach, tak żeby wyświetlane były tylko firmy określone jako aktywne.
 • Nastąpiła drobna korekta ikon od firm.
 • Zmniejszono obrazek iCargo oraz dodano go na stronie wylogowania.
 • Uproszczone zostało okno definiowania firmy właściciela.
 • Pozycja właściciela została usunięta z widoku listy firm, można go teraz modyfikować tylko z poziomu Zarządzania. Nadal można wybrać właściciela z list.
 • Poprawiono sposób dodawania kont bankowych dla firmy właściciela.
 • Dodano tłumaczenia uprawnień w systemie.
 • Dodano możliwość tworzenia pracownika na podstawie użytkownika.
 • Dodano możliwość tworzenia użytkownika na podstawie pracownika.