Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Wersja 9.2.0

Transport i spedycja

 • Dodany został alternatywny szablon wydruku zlecenia dla przewoźnika
 • Rozbudowano formularze edycji zleceń i relacji
 • Dodanie automatycznego wyliczania zysku relacji (wymaga aktywowania w konfiguracji modułu ‘Transport i spedycja’)
 • Poprawienie szablonu nr 1 wydruku zlecenia dla przewoźnika, tak aby uwzględniona była waluta ustawiona w relacji
 • Dodanie do zlecenia informacji określającej termin płatności przez klienta
 • Dodanie do relacji informacji określającej termin płatności dla przewoźnika
 • Dodanie do wydruku zlecenia dla przewoźnika możliwości zawarcia w opisie (w warunkach) terminu płatności

Fakturowanie

 • Rozbudowanie faktur sprzedaży o możliwość zawarcia na jednej fakturze wielu zleceń od klienta

System informowania kierownictwa

 • Poprawienie wyświetlania danych z grudnia w raporcie “Roczne zestawienie kilometrów”

Inne

 • Rozbudowano konfigurację modułów programu
 • Uzależnienie ocen firm od typu firmy (Przewoźnik/Dostawca/Odbiorca)
 • Wyświetlanie taboru przewoźnika w edycji danych firmy
 • Usunięcie błędu z wielokrotnym wyszukiwaniem faktury, w oknie “Znajdź”, jeśli było do niej przypisanych kilka płatności
 • Poprawiony został błąd ustawiania statusu firmy na “ostrzeżenie” i/lub “czarna lista” przy zapisie windykacji not