Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 10.4.0

Ogólne

 • Dodano opcję rozpoczynania numeracji dokumentów przy zmianie miesiąca
 • Dodano do konta bankowego pole określające walutę
 • Dodano do konta bankowego opcjonalne pole kraj
 • Usunięto z konta bankowego pole “zagraniczne”
 • Dodano francuskojęzyczne wydruki faktur, not i korekt
 • Dodano do konfiguracji wydruk kursu walut na pierwszej stronie faktury

Fakturowanie

 • Dodano do faktur i korekt drugie (opcjonalne) konto bankowe
 • Ustawianie automatyczne kont bankowych faktur sprzedaży na podstawie waluty i kraju kontrahenta (z uwzględnieniem ustawiania drugiego konta na podatek, jeśli np. kontrahent i właściciel są z Polski a faktura jest w EUR)
 • Dodano do wydruku korekt faktur walutowych kurs walut
 • Poprawiono na wydruku korekty faktur walutowych wartości przeliczone na PLN
 • Poprawiono problem w wyliczaniu wartości podatku VAT przy edycji i ponownym zapisaniu korekty

Transport i spedycja

 • Dodanie przenoszenia zaawansowanych kosztów relacji na pierwszą pozycję ładunków do pola wydatki
 • Dodanie przepinania ładunku relacji do innego ładunku zlecenia
 • Poprawiono problem wyświetlania grafiku własnego
 • Dodanie francuskojęzyczny wydruk relacji
 • Usunięto problem automatycznego przeliczania relacji po wyborze samochodu w przypadku kiedy wyłączone są “zaawansowane koszty relacji”