Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 10.3.0

Transport i spedycja

  • Do rozliczeń relacji została dodana kontrola szczegółowych rozliczeń oraz całkowitego kosztu relacji.

Fakturowanie

  • Dodanie obsługi szablonów faktur
  • Dodanie obsługi faktur dwujęzycznych
  • Dodanie wydruku kursu walut na fakturach

Płatności i windykacja

  • Rozwiązaliśmy problem z oznaczaniem not jako zapłaconych