Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 11.3.3

Ogólne

  • Poprawiono nawigację po aplikacji, a konkretnie przejścia przy różnych operacjach anulowania faktur, zleceń i relacji.
  • Dodano wypełnianie domyślnym, 45 dniowym, terminem odroczenia płatności przy tworzeniu nowej firmy.

Transport i spedycja

  • Dodano wydruk numeru własnego zlecenia i jeżeli występuje to w nawiasie kwadratowym numeru zlecenia kontrahenta.
  • Rozwiązano problem możliwości wydrukowania zlecenia bez nadanego numeru oraz zmienionego zlecenia po anulowaniu zmian.
  • Rozwiązano problem możliwości wydrukowania relacji bez nadanego numeru oraz zmienionej relacji po anulowaniu zmian.
  • W szablonie 1, wydruku relacji aktywowano ustawianie wielkości czcionki oraz wyrównywania tekstu dla warunków relacji na podstawie informacji zapisanych w konfiguracji.

Fakturowanie

  • W kreatorze faktur ze zleceń poprawiono funkcję dodawania kolejnych zleceń do faktury.
  • Rozwiązano problem możliwości wydrukowania faktury bez nadanego numeru oraz zmienionej faktury po anulowaniu zmian.