Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 11.3.2

Ogólne

  • Poprawiono wprowadzanie danych firmy właściciela dla nowej instancji programu (bezpośrednio po instalacji).
  • Dodano możliwość definiowania adresu korespondencyjnego właściciela.
  • Poprawiono tłumaczenia słowa ‘do’ w wydrukach raportów.
  • Uzupełniono tłumaczenia uprawnień do podglądu i edycji firmy właściciela.
  • Dodano uprawnienia przy tworzeniu nowego pracownika z konta użytkownika.

Transport i spedycja

  • Poprawienie błędu usuwania liczby dni odroczenia przy zmianie zdarzenia, według którego wyznaczany jest termin płatności

System Informowania Kierownictwa

  • Dodano raport zleceń i relacji dla wszystkich samochodów, stanowiący eksport do Excela.