Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 14.2

Transport i spedycja

  • Rozwiązano problem nieprawidłowego wyliczania pozostałej wartości kredytu kupieckiego.

Ogólne

  • Zmieniono sposób numeracji wersji na numer wersji głównej i po kropce wydanie w ramach wersji głównej, obecnie 14.2.