Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 14.1.8

Transport i spedycja

 • Zmodyfikowano uprawnienia do komentowania zleceń i relacji.
 • Wydłużono długość warunków dla zlecenia do 16384 znaków.
 • Dodano wydruk miejscowości i daty wystawienia zlecenia, na szablonie 2 do wydruku relacji.
 • “Zagęszczono” wydruk relacji, dzięki czemu jest on teraz bardziej zwarty, mieści więcej informacji.

Fakturowanie i windykacja

 • Dodano znacznik faktury nieściągalne – oznaczający faktury, dla których windykacja była nieskuteczna.
 • Dodano ukrywanie w liście windykowanych faktur, faktur nieściągalnych.
 • Dodano wyświetlanie odpowiedniej ikony dla faktur nieściągalnych na liście faktur.
 • Dodano możliwość ukrywania pola NP UE na fakturach zakupu i sprzedaży, potrzebnego tylko do eksportu danych do Lider FK.

System Informowania Kierownictwa

 • Rozwiązano problem wielokrotnego sumowania faktur przy kilku płatnościach.

Ogólne

 • Poprawiono inicjalizację danych właściciela w przypadku nowej bazy danych.
 • Rozwiązano problem z pokazywaniem się Court.location.definition na wydruku faktury.
 • Dodano opcję wyłączenia wymagalności podawania Konta bankowego właściciela dla przelewów.