Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 15.0.4

Transport i spedycja

  •  Dodano parametr konfiguracyjny umożliwiający wyłączenie drukowania na relacji ustalonych z klientem parametrów fakturowania relacji.

Fakturowanie

  • Na życzenie klientów przywrócono możliwość uproszczonej wysyłki e-maili z okna fakturowania.
  • Dodatkowo dodano parametr konfiguracyjny umożliwiający włączenie lub wyłączenie uproszczonej wysyłki maili.