Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 15.0.3

Transport i spedycja

 • Zmiany w wydruku potwierdzenia przyjęcia zlecenia spedycji lub zlecenia transportu – zamieniono numer kierowcy na zleceniodawca, zleceniobiorca.
 • Na prośbę wielu klientów zmodyfikowano automatyczne przypisywanie kosztu i zysku dla relacji własnych i obcych. Obecnie domyślnie dla:
  • relacji własnych, jako koszt, przypisywana jest w kwota przychodu ze zlecenia – tym samym zysk wynosi 0 (zero),
  • relacji obcych, jako koszt, przypisywana jest wartość 0 – tym samym zysk jest równy kwocie przychodu ze zlecenia.
 • Dodano nowy sposób wysyłki Relacji z możliwością podania adresów email, tytułu i treści maila.
 • Dodano nowy sposób wysyłki potwierdzenia Zlecenia z możliwością podania adresów email, tytułu i treści maila.

Fakturowanie

Poczyniliśmy kolejne zmiany związane z dostosowaniem do obecnego prawa, gdzie kursy waluty dla podatku VAT i podatku dochodowego mogą być z różnych dni. W związku z tym zostały wykonane następujące modyfikacje:

 • Dla faktur zakupu i sprzedaży dodano możliwość określania kursu waluty dla podatku dochodowego: data, table i kurs dodany do dokumentów.
 • Zostały odpowiednio zmodyfikowane wydruki.
 • W konfiguracji została dodana opcja umożliwiająca włączanie/wyłączanie informacji o kursie walut dla podatku dochodowego.

Ponadto:

 • Rozwiązano problem podwójnego wyświetlania linków do relacji na widoku faktury zakupu.

Płatności

 • Rozwiązanie problemu z eksportem przelewów bankowych w formacie MT103 do Alior Bank.
 • Rozwiązano problem sortowania po kolumnach w oknie Do zapłaty dla przeglądarki Chrome.

SMS

 • Dodano możliwość ustawienia w konfiguracji automatycznego dodawania podpisu nadawcy do wysłanego SMS.
 • Rozwiązano problem wyświetlania listy SMS.