Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 15.0.2

Transport i Spedycja

 • Wyodrębniono w głównym oknie moduł Spedycja 1:1, ze skróconym menu.
 • Dotychczasowe funkcjonalności z modułu CRM przeniesiono do modułu inne.
 • Dodano wysyłkę potwierdzenia zlecenia ze Spedycji 1:1.
 • Poprawiono nazwę generowanego potwierdzenia przyjęcia zlecenia dla klienta, wysyłanego mailem.
 • Uszczegółowiono dymki ikon czynności w Spedycji 1:1.
 • Dodano tłumaczenie nazwy pliku noty księgowej.
 • Dodano ikony o statusie Zlecenia w liście Frachtów.
 • Dodano ikony o statusie Relacji w liście Ładunków.
 • Usunięto konieczność podawania głównego maila do danych klienta, żeby móc podjąć próbę wysyłki zlecenia lub relacji.

Fakturowanie

 • Dodano funkcjonalność wysyłki maila z fakturą, z możliwością definiowania kilku odbiorców.
 • Usunięto konieczność podawania głównego maila do danych klienta, żeby móc podjąć próbę wysyłki faktury sprzedaży przez mail.
 • Na życzenie klientów usunięto wyszarzenia pol na fakturze sprzedaży.

Płatności

 • Rozwiązano problem z usuwaniem stanu faktury “Zapłacona” w przypadku usunięcia przelewu.