Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 15.0.0

Transport i spedycja

Dodanie funkcjonalności Spedycji 1:1, która polega na umożliwieniu bezpośredniej przyjętego zlecenia dla podwykonawcy, dzięki czemu:

 •  Tworzony jest jeden wirtualny dokument zlecenia Spedycji 1:1 zawierający w sobie od razu Zlecenie i Relację.
 •  Numeracja zlecenia i relacji jest zawsze taka sama, jeżeli zostanie dodane niezależne zlecenie lub niezależna relacja to przy dodawaniu kolejnego “zlecenia spedycji 1:1” może powstać “dziura” w numeracji zlecenia lub relacji w celu zagwarantowania tych samych numerów dla po stronie zlecenia i relacji dla wirtualnego dokumentu zlecenia Spedycji 1:1.
 • Możliwe jest przeglądanie zleceń w ramach spedycji 1:1 w sposób prezentujący:
  • Numer zlecenia,
  • Zleceniodawcę,
  • Zleceniobiorcę,
  • Numer relacji,
  • Miejsce załadunku,
  • Miejsce rozładunku,
  • Datę załadunku,
  • Datę rozładunku,
  • Spedytora tworzącego zlecenie.
 • Możliwe jest wystawienie faktury sprzedaży z poziomu podglądu zlecenia.
 • Możliwe jest przypisanie faktury zakupu z poziomu podglądu zlecenia.
 • Możliwe jest przeglądanie innych zleceń i relacji, ale bez możliwości modyfikacji.
 • Możliwe jest kopiowanie “wirtualnych zleceń spedycji 1:1”.
 • W listach spedycji 1:1 od razu widać w postaci ikon Stan zleceń i relacji (Otwarte, Anulowane, Do rozliczenia, Rozliczone).

Inne istotne zmiany i udogodnienia:

 • Dodano możliwość długo oczekiwaną funkcjonalność kopiowania zleceń.
 • Dodano możliwość modyfikacji domyślnych danych do:
  • wystawienia faktury sprzedaży definiowanych jako domyślne dla firm,
  • przyjęcia faktury zakupu definiowanych jako domyślne dla firm.
 • W listach zleceń i relacji dodano ikony wizualizujące Stan zleceń i relacji (Otwarte, Anulowane, Do rozliczenia, Rozliczone),
 • Rozbudowane zostały kreatory wystawiania faktur na podstawie zleceń.
 • Dodany został kreator tworzenia faktur zakupu na podstawie relacji, dzięki czemu można dodatkowo kontrolować poprawność wystawienia faktury przez podwykonawcę.
 • Na listach zleceń i relacji widoczne są “wirtualne zlecenia Spedycji 1:1”, ale bez możliwości modyfikacji.
 • Poprawiono wyliczanie kredytu kupieckiego.
 • Dodano zmianę waluty zlecenia przy zmianie Klienta.
 • Poprawiono działanie funkcji “Obroty spedytora” w okna Zleceń i Relacji.

Firmy

 • Do firm dodano możliwość określenia domyślnych wartości dotyczących współpracy z nimi w zakresie zleceń, relacji i fakturowania, na przykład już na poziomie firmy można określić:
  • Walutę,
  • Dzień kursu walut,
  • Ilość dni i powód odroczenia płatności,
  • Kwota netto ma być w EUR a VAT w PLN,
  • Domyślny symbol faktury sprzedaży,
  • Domyślną kategorię sprzedaży,
  • Domyślną datę wystawienia faktury sprzedaży przy tworzeniu ze zlecenia,
  • Domyślny symbol faktury zakupu,
  • Domyślną kategorię zakupu.
 • Usunięto weryfikację poprawności numerów telefonicznych, ponieważ w wybranych krajach numery nie były zgodne z ogólnoeuropejską walidacją.

Faktury

 • Rozbudowano kreator faktur sprzedaży.
 • Dodano kreator faktur zakupu.
 • Zmieniono tłumaczenie z: Dzień przelicznika kursu walut na: Dzień kursu walut.
 • Dodano eksport faktur sprzedaży do programu Sage Mała Symfonia.
 • Dodano eksport faktur zakupu do programu Sage Mała Symfonia.

Płatności

 • Dodano możliwość eksportu płatności do Alior Banku, zgodnie ze standardem Eliksir i MT103.

Ogólne

 • Zmodyfikowano ikony tak, żeby wizualnie integrowały się z różnymi szablonami kolorystycznymi iCargo.
 • Zmieniono parametr Pokazywania dni odroczenia, na pokazywanie wszystkich parametrów fakturowania.