Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 16.2

Fakturowanie

  • Poprawienie kreatora dodawania pozycji do faktury sprzedaży na podstawie zleceń.
  • Dodanie w oknie kreatora pozycji do faktury wyświetlania informacji o zleceniu.
  • Wydruk faktury netto EUR + VAT PLN – poprawiono zostało do zapłaty w EUR, żeby drukowało się netto EUR dla wariantu VAT w PLN.
  • Faktury zakupu i sprzedaży – dodano prawidłowe odświeżanie po wybraniu kursu waluty, tylko na podstawie daty w pozycji faktury.

Transport i spedycja

  • Poprawiono typ danych kursu walut dla przeliczania różnych walut dla Zlecenia i Relacji.