Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 17.0

Płatności

Wersja 17 to przede wszystkim modyfikacja płatności, a w szczególności:

  • umożliwienie wykonywania przelewów bankowych w walucie innej niż waluta rozliczanego dokumentu,
  • umożliwienie wykonywania płatności za faktury netto EUR + VAT PLN.

W związku z powyższym przelewy zostały objęte następującymi modyfikacjami:

  • dodano pola: kwota przelewu, waluta przelewu, kwota rozliczana, waluta rozliczana oraz pola dotyczące kursu walut i wartości przelewu w walucie właściciela,
  • dla płatności tworzonych z okna zapłaty – dodano weryfikację czy kwota przelewu jest kwotą pokrywającą całość zapłaty – celem prawidłowego oznaczania faktury jako zapłacona lub nie.
  • dodano nowe funkcjonalności wyliczające ile zostało do zapłaty netto w EUR i VAT w PLN,
  • wprowadzono dodatkową weryfikację czy waluta rozliczana na przelewie jest zgodna z walutami rozliczanych dokumentów,

Fakturowanie

  • Uzupełniono informacje przy kursie waluty w pozycji faktury zakupu i sprzedaży, że to kurs dla podatku VAT.
  • Uzupełniono tłumaczenia w związku ze zwiększeniem funkcjonalności przelewów.

Transport i spedycja

  • Dodano podpowiedź przy polu VAT w PLN.
  • W spedycji 1:1 wymuszono wyświetlanie kursu walut w postaci 4 miejsc po przecinku.