Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 17.1

Płatności

  • Dodanie uzależnienia wyświetlania danych przelewu MT103 od waluty przelewu zamiast waluty rozliczanej.
  • Poprawienie sposobu generowania przelewów ELIXIR i SWIFT (MT103) w zależności od kwoty i waluty przelewu.
  • Ustawienie pobierania kwoty netto w EUR dla przelewu z faktury typu netto EUR + VAT PLN.