Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 17.2

Transport i spedycja

 • Na życzenie klientów, którzy zgłaszali potrzebę dodawania dokumentów do ukończonych relacji w ramach Spedycji 1:1 dodano możliwość zmiany zleceń Spedycji 1:1 na klasyczne Zlecenia  relacje.
 • Dodane specjalne uprawnienia do:
  • Zmiany Spedycji 1:1 na zlecenia.
  • Zmiany Spedycji 1:1 na relacje.
  • Rozliczania zleceń bez faktur – na wyraźne życzenie klientów, ale niezalecany korzystania.
  • Rozliczania relacji bez faktury- na wyraźne życzenie klientów, ale niezalecany korzystania.
  • Ponownego otwierania zleceń nawet z wystawioną fakturą- na wyraźne życzenie klientów, ale niezalecany korzystania.
  • Ponownego otwierania relacji nawet z przypisaną fakturą- na wyraźne życzenie klientów, ale niezalecany korzystania.
 • Dodano opcję w konfiguracji, która dodatkowo kontroluje używanie specjalnych uprawnień -celowo z uwagi na możliwość “uszkodzenia danych” przez nierozważne korzystanie z uprawnień specjalnych.
 • Przy korzystaniu z niezalecanych funkcji dodano dodatkowo komunikaty z ostrzeżeniami, przed ich wykonaniem.

Fakturowanie

 • Usunięto wyświetlanie napisu pozostałego po testowaniu w oknie edycji noty.

Ogólne

 • Poprawiono ogólny link do listy zmian w oknie pomocy.