Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 17.11

Transport i spedycja

  • Dodanie możliwości wyszukiwania firm według numeru TimoCom w zleceniu.
  • Dodanie opcji konfiguracyjnej umożliwiającej włączenie wyszukiwania po numerze TimoCom. Włączenie tej opcji ustawia jako wymagane pole Numer TimoCom w danych firmy.

Fakturowanie

  • Zmieniono sposób przechowywania w bazie danych domyślnej kategorii dla faktury sprzedaży i faktury zakupu, w danych firmy.
  • Zmodyfikowano procedury migracji danych z wcześniejszych wersji.
  • Zmiana możliwości ustawienia maksymalnej wartości marginesów dla wydruków faktur na 200.