Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 17.12

Transport i spedycja

  • Dodano brakujące tłumaczenia dla wydruku relacji w języku niemieckim.
  • Usunięto domyślną treść tłumaczenia dla lokalizacji sądu w języku niemieckim.

Fakturowanie

  • Dodano nowy sposób wyliczania wartości brutto na dokumentach faktur. Dotychczasowy sposób mógł generować brutto na fakturze (z zaokrągleniami), przy specyficznym wystąpieniu wartości faktury i kursów walut. Nowy sposób oblicza wartość brutto = netto + VAT. Od wersji 17.12 jest domyślnym sposobem wyliczania wartości brutto – dla nowych użytkowników. Obecni użytkownicy mogą zmienić sposób obliczania kwoty brutto na fakturach w konfiguracji modułu Faktury i płatności.
  • Rozwiązano problem uprawnień przy modyfikacji faktur.
  • Zmieniono nieznacznie wygląd okien edycji i podglądu faktur pod kątem dodania: Sposobu wyliczania wartości brutto oraz Trybu wyliczania.