Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 17.13

Transport i spedycja

 • Uzależnienie informacji na wydruku potwierdzenia otrzymania zlecenia od ustawień dotyczących fakturowania w samym zleceniu.

Fakturowanie

 • Poprawki w kreatorze faktur sprzedaży:
  • Dodanie przenoszenia ustawionej w kreatorze wartości “VAT w PLN” z kreatora do faktury.
  • Dodanie ustawiania sposobu Wyliczania brutto w kreatorze, na podstawie ustawienia w konfiguracji.
 • Poprawka wyświetlania i obsługi pola “VAT w PLN” w edycji faktury sprzedaży.
 • Poprawki w kreatorze faktur zakupu:
  • Dodanie przenoszenia ustawionej w kreatorze wartości “VAT w PLN” z kreatora do faktury.
  • Dodanie ustawiania sposobu Wyliczania brutto w kreatorze, na podstawie ustawienia w konfiguracji.
 • Poprawienie metod migracji z wcześniejszych wersji z uwzględnieniem sposobu wyliczania wartości brutto.

Płatności

 • Dodanie możliwości filtrowania płatności: Wszystkie, Przychody, Rozchody.
 • Poprawka wyświetlania tytułu okna listy przelewów bankowych.
 • Poprawka wyświetlania tytułu okna listy płatności gotówkowych.