Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 17.21

Fakturowanie

 • Rozwiązano problem z importem faktur do programu Lider.
 • Usuniecie pobierania opisu do faktury z anulowanych relacji powiązanych ze zleceniem, do którego jest wystawiana faktura sprzedaży.
 • W kreatorze faktur sprzedaży wprowadzono dodawanie nowej linii przed każdym nowym pojazdem, jeżeli Zlecenie było realizowane na więcej niż jednej relacji.
 • Ujednolicono wygląd stopki na fakturze i korekcie faktury.
 • W szczególnych sytuacjach była dodawana pusta strona w wydruku faktury i korekty faktury. Zostały zmodyfikowane szablony wydruku tak, nie była dodawana pusta ostatnia strona.
 • Zmniejszono odstępy pomiędzy liniami opisu dodatkowego pozycji na fakturze korygującej, dzięki temu zmniejszono prawdopodobieństwo wydruku korekty jedno-pozycyjnej faktury na dwóch stronach.

System Informowania Kierownictwa

 • Dodano raport: Prowizja PLN
  Raport przedstawia prowizje uzyskane przez spedytorów z podziałem na prowizję spedytorską (prowizja SP) i prowizję dyspozytorską (prowizja DS). Prowizja podawana jest za okres określony w polach: Od – Do. Wybranie spedytora w polu: Spedytor pozwala na wyświetlenie raportu tylko dla wybranego spedytora.
  Raport w całości przygotowywany jest w oparciu o walutę jaka jest na Zleceniu. Jest to niezbędne, ponieważ przedstawia prowizję uzyskaną z poszczególnych zleceń. Żeby móc ją wyliczyć raportu musi być przeliczony na jedną walutę. W związku z tym jeżeli zlecenie zostało przyjęte w EUR, a relacja była wystawiona w PLN to w tym raporcie brana jest pod uwagę kwota kosztu i zysku przeliczona na relacji na EUR. To sprawia, że przy porównaniu z na przykład z raportem Spedytorzy kwoty dla poszczególnych walut i spedytorów mogą się różnić.
  Tak przygotowane dane są następnie przeliczane według kursu dla VAT z faktury sprzedaży.