Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 17.9

Fakturowanie

  • Zastąpienie sumowania wartości VAT na podstawie pozycji faktury, dla faktur zakupu przy ustawionym sposobie przeliczania na “Ręczny”, co automatycznie usuwa błędne wyliczanie wartości VAT dla faktur wyliczanych ręcznie.
  • Poprawka migracji faktur zakupu wyliczanych ręcznie poprzez zastosowanie wyliczania wartości VAT jako różnicy wartości brutto faktury i wartości netto faktury. Modyfikacja ta wpływa na wyeksportowane do systemów FK faktury zakupu przeliczane ręcznie.