Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 17.8

Transport i spedycja

  • Zoptymalizowano pobieranie danych o zleceniach, tak żeby pozycje zlecenia po zapisaniu i modyfikacji były posortowane tak samo, jak przy tworzeniu.
  • Zoptymalizowano pobieranie danych o relacjach, tak żeby pozycje zlecenia po zapisaniu i modyfikacji były posortowane tak samo, jak przy tworzeniu.

Fakturowanie

  • Zoptymalizowano pobieranie danych faktur korygujących, tak żeby pozycje korekty były posortowane tak samo, jak przy tworzeniu.
  • Wprowadzono zabezpieczenie przed występowaniem pustych wartości po korekcie.
  • Dodano ukrywanie pola NP UE w fakturze korygującej, jeżeli jest wyłączone w konfiguracji.
  • Optymalizacja funkcjonowania okna faktury zakupu, ze szczególnym uwzględnieniem odświeżania pól – przy wystawianiu faktury manualnej.

System Informowania Kierownictwa

  • Uzupełniono opisy dla raportów spedytora i samochodów, że są to raporty generowane w okresie dla wystawionych faktur sprzedaży i zakupu.

Ogólne

  • Wyłączono problematyczne szablony kolorystyczne.
  • Dodanie asynchroniczne wywołanie migracji struktury bazy danych.
  • Optymalizacja metod migracji struktury danych.