Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 18.0

Fakturowanie

 • Najważniejsza zmiana w wersji to umożliwienie eksportu faktur zakupu do formatu Comarch ERP Optima.
 • Rozwiązano problem z importem faktur sprzedaży wynikającym z błędnej interpretacji pustego pola waluty bez CDATA.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem daty wysłania faktury na liście faktur sprzedaży.
 • Przy eksporcie faktur do Comarch ERP Optima dodano obsługę błędnych faktur wystawiony w PLN i posiadających zaznaczoną opcję VAT w PLN. Faktury te nie są eksportowane i i jest dla nich wyświetlana lista zawierająca ich numer i ostrzeżenie.
 • Przy eksporcie faktur do Comarch ERP Optima zmieniono ikonę informacji o braku Zewnętrznego id z Ostrzeżenie na Błąd.
 • Dodano tłumaczenia do obsługi metody kasowej.
 • Dodano obsługę metody kasowej w oknach podglądu i edycji faktur sprzedaży.
 • Dodano obsługę metody kasowej w oknach podglądu i edycji faktur zakupu.
 • Zmieniono położenie pola NP UE w jego miejsce wprowadzono Znacznik Metody kasowej.
 • Dodano wydruk informacji o metodzie kasowej na szablonach dla faktury sprzedaży.
 • Dodano informację o metodzie kasowej dla faktur sprzedaży i zakupu – dla eksportu faktur do formatu Comarch ERP Optima.
 • Na liście eksportowanych faktur zakupu – dodano wyświetlanie numeru wewnętrznego (numeru nadawanego przez iCargo) w nawiasie kwadratowym.

Transport i spedycja

 • Rozwiązano problem z niemożliwością wznawiania frachtów w Spedycji 1:1. Obecnie wznowienie frachtu możliwe jest z poziomu edycji zlecenia Spedycji 1:1.
 • Rozwiązano problem z niemożliwością wznawiania frachtów w Zleceniach. Obecnie wznowienie frachtu możliwe jest z poziomu edycji Zlecenia.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał wznawianie ładunków w Relacjach. Obecnie wznowienie Ładunku możliwe jest z poziomu edycji Relacji.