Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 17.26

Transport i spedycja

  • Dodano uprawnienia Modyfikacja zleceń i Modyfikacja relacji jako domyślne uprawnienia przy tworzeniu nowej roli Pracownik spedycji. Dla istniejących ról uprawnienia trzeba dodać ręcznie.

Płatności

  • Rozwiązano problem w definiowaniu przelewu dla “starych” firm, gdzie od dawna nie były modyfikowane numery kont bankowych, a nie był podany kraj banku w definicji konta bankowego.
  • Dodano czyszczenie Konta bankowego przy zmianie Odbiorcy, przy definiowaniu lub modyfikacji przelewu Bankowego.
  • Wprowadzono ograniczenie wyświetlania komunikatów informacyjnych dla przelewów w formacie MT103 tylko dla definiowania przelewów wychodzących.
  • Zmieniono komunikat przy definiowaniu przelewu z “MT103: Sprawdź konta bankowe oraz walutę przelewu” na “MT103: Sprawdź konta bankowe (walutę konta i kraj konta – w definicji konta bankowego nie mogą być puste) oraz walutę przelewu“.
  • Usunięto wyświetlanie niepoprawnego ostrzeżenia: MT103.Incorect.finance.payment.currency.

Ogólne

  • Ukryto wyświetlanie trybu zarządzania dla niezalogowanych użytkowników.