Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 18.1.1

Transport i spedycja

  • Rozwiązano problem wyliczania Przychodu, Kosztu i Zysku przy zapisie Zlecenia w ramach Spedycji 1:1. Dane te są wykorzystywane do wyświetlania w liście Zleceń.

Fakturowanie

  • Rozwiązano problem widoczności faktur zakupu bez powiązania z relacjami – w oknie Listy faktur zakupu.
  • Rozwiązano problem wielokrotnego wyświetlania faktur zakupu w oknie Lista faktur zakupu – wynikający z przypisania wielu relacji do faktury.