Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 18.1

Transport i spedycja

 • Zoptymalizowano działanie listy Zleceń, dzięki temu uzyskano ponad dwukrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
 • Zoptymalizowano działanie listy Relacji, dzięki temu uzyskano ponad trzykrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
 • Na prośbę klientów – na Szablonie 2 wydruku relacji, pogrubiono numer Relacji.
 • Rozwiązano problem z działaniem przycisku Do wykonania w podglądzie relacji.

Firmy

 • Zmodyfikowano sposób eksportu do Excel w oknie listy Firm:
  • Eksport danych firm do Excel.
 • Dodano obsługę adresu korespondencyjnego do danych firmy – jako pole o długości 4096 znaków.
 • Dodano wyświetlanie numeru SWIFT na liście konta bankowych w oknie podglądu danych firmy.

Fakturowanie

 • Zoptymalizowano działanie listy Faktur sprzedaży, dzięki temu uzyskano ponad dwukrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
 • Zoptymalizowano działanie listy Faktur zakupu, dzięki temu uzyskano ponad trzykrotne przyspieszenie wyświetlania listy zleceń, co jest szczególnie zauważalne przy wyświetlaniu list dłuższych niż 12 pozycji.
 • Zmodyfikowano sposób eksportu do Excel z okna listy Faktur sprzedaży:
  • Eksport danych do adresowania kopert,
  • Książka nadawcza.
 • Zmieniono nazwę skoroszytu, na Firmy, dla eksportu danych z okna listy faktur do Excel, dla dodatków:
  • Eksport danych firm do adresowania kopert.
  • Dane do Pocztowej książki nadawczej.
 • Dodano eksport ewidencji VAT do Excel.
 • Na prośbę klientów usunięto wydruk numeru konta bankowego na dokumencie: Nota wystawiona uznaniowa, ponieważ płatność dokonywana jest na rzecz kontrahenta, a nie firmy właściciela iCargo. W związku z tym numer konta jest zbędne.
 • Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego (w walucie obcej o ile podano ten numer) w podglądzie faktury zakupu.
 • Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze drugiego konta bankowego (w walucie obcej o ile podano ten numer) w podglądzie faktury zakupu.
 • Zmieniono typ pól wyboru daty na popup w oknie eksportu ewidencji VAT.
 • Dodano możliwość wyboru sposobu filtrowania dat do ewidencji VAT, w oknie wyboru parametrów dla eksportu ewidencji VAT:
  • Data wystawienia.
  • Data dokonania.
  • Data wysłania.
  • Data otrzymania.
 • W liście Ewidencji VAT dodano wyświetlanie:
  • Data wystawienia.
  • Data dokonania.
  • Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.
 • W liście Ewidencji VAT zmieniono opis kolumny Typ Lider na Symbol Zewnętrznego Systemu.
 • W oknie Eksportu Ewidencji VAT do Comarch ERP Optima dodano wyświetlanie:
  • Data wystawienia.
  • Data dokonania.
  • Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.
 • W liście Eksportu Ewidencji VAT do Comarch ERP Optima zmieniono opis kolumny Typ Lider na Symbol Zewnętrznego Systemu.
 • W oknie Eksportu Ewidencji VAT do Sage Mała Symfonia dodano wyświetlanie:
  • Data wystawienia.
  • Data dokonania.
  • Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.
 • W liście Eksportu Ewidencji VAT do Sage Mała Symfonia zmieniono opis kolumny Typ Lider na Symbol Zewnętrznego Systemu.
 • W oknie Eksportu Ewidencji VAT do Lider dodano wyświetlanie:
  • Data wystawienia.
  • Data dokonania.
  • Data wysłania lub Data otrzymania – w zależności czy jest to faktura zakupu czy sprzedaży.

Płatności

 • Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego w liście Do zapłaty w module Płatności i windykacja.
 • Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego w oknie podglądu przelewu.
 • Dodano wyświetlanie kodu SWIFT, przy numerze konta bankowego w oknie edycji przelewu bankowego.

Ogólne

 • Dodano tłumaczenia dla języków polskiego i angielskiego: Eksport do Excel.
 • Dodano automatyczną i ręczną procedurę migracji danych związaną z optymalizacją pracy okien list.