Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 19.4.0

Transport i spedycja

 • Dodano numer telefonu komórkowego do szablonu wydruku relacji: Szablon 1.
 • W konfiguracji użytkownika dodano parametr: Dni – w ramach parametrów Transport i spedycja, który umożliwia określenie domyślnej liczby dni wyprzedzenia daty do wyszukania alarmów o zbliżających się terminach badań, przeglądów, itp.
 • Rozwiązano problem występujący czasami podczas kopiowania zleceń w spedycji 1:1.
 • Dodano nowy szablon zlecenia ISO – w którym będą informacje o:
  • Numer Formularza (n.p. Form VE20B),
  • Data utworzenia szablonu (n.p. 05/01/16),
  • Wersja (n.p. Issue 2),
  • Data zmiany wersji (n.p. Revision date: 23/06/2016).
 • Dodano tłumaczenia w językach polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim zawierające możliwość definiowania regulacji zlecenia w danym języku.
 • Dodano tłumaczenia w językach polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim zawierające możliwość definiowania warunków i regulacji dla w danym języku.
 • Dodano tłumaczenia w językach polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim: Szablon ISO.
 • Dodano tłumaczenia w językach polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim dla Szablonu ISO definiujące informacje: Formularz, Wersja, Data utworzenia szablonu, Data zmiany wersji.
 • Dodano tłumaczenia w językach polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim dla Szablonu ISO definiujące etykiety do wydruku informacji: Formularz, Wersja, Data utworzenia szablonu, Data zmiany wersji.
 • Szablon ISO dostosowano do korzystania z warunków relacji definiowanych w tłumaczeniach, tak, żeby każdy język, mógł mieć inne warunki relacji.
 • W szablonie ISO nie jest dostępny wydruk obrazka reklamowego w stopce – w jego miejsce drukowane są dane ISO.

Pojazdy

 • Rozbudowano dane pojazdów własnych i obcych o następujące informacje:
  • Data badania technicznego,
  • Data odczytu tachografu,
  • Data legalizacji gaśnicy,
  • Ubezpieczenie do,
  • Data legalizacji tachografu,
  • Data legalizacji windy.
 • Rozbudowano dane naczep własnych o następujące informacje:
  • Data badania technicznego,
  • Ubezpieczenie do.
 • Dodano okno Alarmy pojazdy – umożliwiające wyszukanie wszystkich pojazdów, którym w przeciągu zbliżających się dni będzie wygasać ważność określonych powyżej parametrów.
 • Dodano ikonę wyszukiwania alarmów pojazdów.
 • Dodano możliwość sortowania po poszczególnych kolumnach okna Alarmy pojazdy.

Pracownicy

 • Rozbudowano dane pracowników o następujące informacje:
  • Data ważności wizy,
  • Data ważności karty pobytu,
  • Data ważności badań lekarskich,
  • Data ważności psychotestów,
  • Data ważności pozwolenia na przewóz rzeczy,
  • Uwagi.
 • Dodano okno Alarmy pracownicy – umożliwiające wyszukanie wszystkich pracowników, którym w przeciągu zbliżających się dni będzie wygasać ważność określonych powyżej parametrów.
 • Dodano ikonę wyszukiwania alarmów pracowników.
 • Dodano możliwość sortowania po poszczególnych kolumnach okna Alarmy pracownicy.

Firmy

 • Do kont bankowych dodano pole: Numer rozliczeniowy banku.
 • Do kont bankowych dodano pole: Czy IBAN – niedostępne w interfejsie, ale niezbędne przy eksporcie firmy do Comarch Optima.
 • Dodano procedurę aktualizującą dane kont bankowych zgodnie z wymaganiem Comarch Optima.
 • W kreatorze faktury sprzedaży ze zlecenia dodano odświeżanie informacji o błędach przy wyborze i usuwaniu kont bankowych.
 • W kreatorze faktury sprzedaży ze zlecenia dodano utrwalanie trzeciego konta bankowego.
 • W kreatorze faktury sprzedaży ze zlecenia – usunięcie konta pierwszego (z uwagi na to, że jest wymagane) zgłasza błąd na poziomie interfejsu użytkownika i nie usuwa kont 2 i 3 – ponieważ pierwsze konto jest wymagane.

Płatności

 • Zmieniono przycisk Wyślij przypomnienia o płatnościach na link, tak, żeby Enter nie działał na tym zdarzeniu, zamiast wyszukiwania.
 • Rozwiązano problem widoczności not księgowych w oknie listy “Do zapłaty”.
 • Rozwiązano problem z oznaczaniem dokumentów faktur jako zapłacone przy definiowaniu przelewów VAT w PLN jako opłaconych.

Fakturowanie

 • Rozwiązano problem z ostrzeżeniem, generowanym w trakcie importu pliku XML w Comarch Optima: Brak podmiotu XXX w bazie docelowej. Dokument zapisano dla podmiotu !NIEOKREŚLONY!.
 • Rozbudowano eksport do Comarch Optima o pola nrKierunkowyBanku, rachunekIban.

System informowania kierownictwa

 • Dodano wiersze podsumowań raportu Rzeczywiste zyski pojazdu. Raport zawiera podsumowanie w każdej walucie, jak na nim występuje.
 • Zmodyfikowano ikonę Znajdź.
 • Raport “Niezapłacone przychody” ma położenie poziome zamiast pionowego.
 • Raport “Niezapłacone przychody na kwotę większą niż” ma położenie poziome zamiast pionowego.
 • Do raportu “Niezapłacone przychody” dodano kolumnę Spedytorzy zawierającą spedytora lub listę spedytorów (imiona i nazwiska), których zlecenia znajdują się na fakturze.
 • Do raportu “Niezapłacone przychody” dodano kolumnę Zlecenia zawierającą listę numerów zleceń, które znajdują się na fakturze.
 • Do raportu “Niezapłacone przychody na kwotę większą niż” dodano kolumnę Spedytorzy zawierającą spedytora lub listę spedytorów (imiona i nazwiska), których zlecenia znajdują się na fakturze.
 • Do raportu “Niezapłacone przychody na kwotę większą niż” dodano kolumnę Zlecenia zawierającą listę numerów zleceń, które znajdują się na fakturze.
 • Wprowadzono procedurę aktualizującą wystawione już faktury sprzedaży, tak, żeby zawierały informacje o spedytorach i numerach zleceń.

Zmiany w wersji 19.1.3

Fakturowanie

 1. Zmodyfikowano podstawowy szablon wydruku faktur, czarno biały tak, żeby obsługiwał pieczątkę i podpis fakturzysty oraz dodatkowy obrazek graficzny. Co wpłynęło na nieznaczna zmianę pól na podpisy na fakturach faktur.
 2. W oknie Konfiguracja modułu fakturowania, na zakładce Ustawienia wydruku – dodano parametr konfiguracyjny decydujący o tym czy drukować napis Oryginał lub Kopia na fakturze.
 3. W procedurze aktualizacyjnej ustawiono domyślnie, że dla faktur ma drukować się napis Oryginał lub Kopia – dla zachowania wstecznej kompatybilności, ale dla nowych aplikacji domyślnie drukowanie napisu Oryginał lub Kopia będzie wyłączone.
 4. Uzależniono szablon wydruku jednojęzycznego dla faktur od parametru konfiguracyjnego Drukuj Oryginał lub Kopia.
 5. Uzależniono szablon wydruku dwujęzycznego dla faktur od parametru konfiguracyjnego Drukuj Oryginał lub Kopia.
 6. Rozwiązano problem praw do odczytu i wydruku korekt faktur – obecnie do wyświetlenia listy korekt wystarczy tylko prawo do Odczytu.

Windykacja

 1. Rozwiązano problem chwilowej zmiany języka interfejsu użytkownika po wysłaniu maila z wezwaniem windykacyjnym (windykacja faktur).

Firmy

Dodano możliwość przypisania kontrahentowi statusu eksportu dla potrzeb wymiany danych z Comarch Optima, w tym celu:

 1. W oknie edycji kontrahenta dodano opcję Eksport umożliwiającą wybór z opcji: krajowy, podatnikiem jest nabywca, poza terytorium kraju, poza terytorium kraju (stawka NP.), pozaunijny, pozaunijny(zwroty VAT), Wewnątrzunijny, Wewnątrzunijny trójstronny.
 2. Uzależniono możliwość przypisania powyższego tylko w przypadku, gdy w iCargo jest skonfigurowany eksport do Comarch Optima.
 3. Dodano tłumaczenia w używanych językach.
 4. Rozbudowano procedurę eksportu.

Zmiany w wersji 19.0.6

Płatności

 • Rozwiązano problem błędu uprawnień przy powrocie z podglądu przelewu bezpośrednio do listy przelewów.

Transport i spedycja

 • W oknie edycji zlecenia zmodyfikowano sposób wyświetlania listy spedytorów do wyboru, obecnie wyświetlana jest w formacie nazwisko imię, co ma za zadanie ułatwić wyszukiwanie spedytora na liście, ponieważ lista jest sortowana w ten sam sposób.
 • W oknie edycji relacji zmodyfikowano sposób wyświetlania listy spedytorów do wyboru, obecnie wyświetlana jest w formacie nazwisko imię, co ma za zadanie ułatwić wyszukiwanie spedytora na liście, ponieważ lista jest sortowana w ten sam sposób.
 • W oknie edycji spedycji 1:1 zmodyfikowano sposób wyświetlania listy spedytorów do wyboru, obecnie wyświetlana jest w formacie nazwisko imię, co ma za zadanie ułatwić wyszukiwanie spedytora na liście, ponieważ lista jest sortowana w ten sam sposób.
 • W oknie edycji relacji ujednolicono sposób zmiany numeru z nowym sposobem numerowania dokumentów, obejmującym oddział.
 • W oknie zmiany numeru zlecenia uzależniono wyświetlanie pola Oddział w zależności od parametru: Numer zawiera oddział ustawionego dla typu dokumentu zlecenia.
 • W oknie zmiany numeru zlecenia uzależniono wyświetlanie pola Przyrostek w zależności od parametru: Numer zawiera przyrostek ustawionego dla typu dokumentu zlecenia.
 • W oknie zmiany numeru relacji uzależniono wyświetlanie pola Oddział w zależności od parametru: Numer zawiera oddział ustawionego dla typu dokumentu relacji.
 • W oknie zmiany numeru relacji uzależniono wyświetlanie pola Przyrostek w zależności od parametru: Numer zawiera przyrostek ustawionego dla typu dokumentu relacji.
 • Rozwiązano problem braku uprawnień przy przejściu z okna podglądu Spedycji 1:1 bezpośrednio do listy.
 • Zabezpieczono przez ustawianiem numeru na podstawie pustej grupy spedytorów (gdy spedytor nie ma przypisanej grupy spedytorów).
 • W oknie edycji relacji dodano funkcjonalność weryfikacji numeru dokumentu przy zmianie spedytora prowadzącego relację.
 • W oknie edycji zlecenia dodano funkcjonalność weryfikacji numeru dokumentu przy zmianie spedytora prowadzącego zlecenie.
 • W oknie edycji spedycji 1:1 dodano funkcjonalność weryfikacji numeru dokumentu przy zmianie spedytora prowadzącego zlecenie i relację w ramach spedycji 1:1.
 • W oknie zmiany numeru zlecenia zabrano możliwość wyboru grupy spedytorów do zmiany dokumentu zlecenia, ponieważ musi być ona zgodna z grupą spedytora. Zatem w celu zmiany numeru zlecenia trzeba wejść w okno zmiany numerów i zapisać nowy numer. W przypadku gdy w numerze dokumentu nie jest uwzględniana grupa spedytorów – wszystko powyższe nie jest
  konieczne lub nie występuje.
 • W oknie zmiany numeru relacji zabrano możliwość wyboru grupy spedytorów do zmiany dokumentu zlecenia, ponieważ musi być ona zgodna z grupą spedytora. Zatem w celu zmiany numeru relacji trzeba wejść w okno zmiany numerów i zapisać nowy numer. W przypadku gdy w numerze dokumentu nie jest uwzględniana grupa spedytorów – wszystko powyższe nie jest
  konieczne lub nie występuje.
 • Rozwiązano problem podczas wyświetlania listy zleceń przy wybraniu opcji “Obroty spedytora” z menu “Stan”.
 • Dodano możliwość załączania obrazka reklamowego, jaki ma być umieszczany w stopce wydruku relacji, do konfiguracji modułu Transport i spedycja.
 • Rozmiar obrazka reklamowego jest sprawdzany i nie może przekraczać 256KiB.
 • Dodano funkcjonalność sprawdzającą i weryfikującą wysokość marginesu dolnego strony wydruku relacji, tak żeby była brana prawidłowa dozwolona wysokość dla wybranego szablonu. W przypadku szablonu 2 wysokość minimalna to 30, dla wszystkich pozostałych 80. W przypadku ustawienia zbyt małej wysokości marginesu, jest ona korygowana do pożądanej przez dany szablon.
 • Dodano wyświetlanie komunikatu po zmianie szablonu, z informacją o dopuszczalnej minimalnej wysokości stopki.
 • Zmniejszono minimalną dozwoloną wysokość marginesu dolnego dla “Szablonu 2” na 30 z 40.
 • W oknie edycji Spedycji 1:1 rozwiązano problem blokowania się komunikatu przetwarzam w przeglądarce Google Chrome poprzez zmianę komponentu do wyboru Towaru.
 • W oknie edycji zlecenia rozwiązano problem blokowania się komunikatu przetwarzam w przeglądarce Google Chrome poprzez zmianę komponentu do wyboru Towaru.
 • Rozwiązano problem braku uprawnień do okna edycji Spedycji 1:1 w przypadku przejścia z okna edycji bezpośrednio do innego okna poprzez toolbar.
 • W oknie edycji relacji dano możliwość wyboru nazwy towaru z listy podpowiedzi, dzięki czemu ujednolicono obsługę z oknem edycji zlecenia.
 • Rozwiązano problemu zakleszczania się programu przy wyszukiwaniu we frachtach.

Fakturowanie

 • Rozwiązano problem zmiany fragmentu numeru, np. miesiąca w numerze, główna część numeru pozostawała bez zmiany. Rozwiązano to poprzez wykluczenie z wyszukiwania powtarzania numeru – bieżącego dokumentu.
 • Dodano weryfikację czy dokument ma ID, czyli czy został zapisany – ponieważ dla nie zapisanego dokumentu nie można zmieniać numeru.

Firmy

 • Rozwiązano problem uprawnień przechodzenia do innych okien bezpośrednio z okna podglądu właściciela.
 • W oknie podglądu danych właściciela usunięto link do pobierania logo i zabezpieczono przed wyświetlaniem symbolu brakującego obrazka jeżeli logo nie zostało jeszcze wczytane do iCargo.
 • Przy wgrywaniu logo właściciela, zabezpieczono proces wgrywania tak, że pobierany jest tylko jeden plik.
 • Wprowadzono wyświetlanie komunikatu o przekroczeniu maksymalnego rozmiaru przewidzianego w iCargo dla Logo firmy lub właściciela. Dobrze przygotowane logo i wgrane do iCargo nie może przekroczyć 128kB.
 • Dodano sprawdzanie wielkości plików załączanych do właściciela:
  • Logo ma rozmiar ograniczony do 128KiB.
  • OCP ma rozmiar ograniczony do 756KiB.

System informowania kierownictwa

 • Zmieniono formatowanie kolumn danych w poszczególnych tabelach, w raporcie: Obroty handlowców (według przypisany do).
 • W Sekcji CRM, Systemu informowania kierownictwa dodano nowy raport Obroty z klientami. Raport ma za zadanie przedstawić w zbiorczej postaci obroty z firmami płacącymi za okres dat określony w polach: Od – Do. W wyniku otrzymujemy raport przedstawiający sumarycznie:
  • Przychód, koszt, zyski i zysk % ze zleceń pozyskanych od firmy płacącej.
  • Ilość zleceń pozyskanych od firmy płacącej.
  • Informacje grupowane są według firm płacących i walut zleceń.
  • Powyższy raport obejmuje zlecenia (z wyłączeniem anulowanych), także bez wystawionych faktur.
 • W Sekcji CRM, Systemu informowania kierownictwa dodano nowy raport: Raport marż. Raport ma za zadanie przedstawić w zbiorczej postaci obroty z podwykonawcami firmami realizującymi za okres dat określony w polach: Od – Do. W wyniku otrzymujemy raport przedstawiający sumarycznie:
  • Koszt i zyski ze zleceń sprzedanych lub realizowanych na aucie własnym.
  • Ilość zleceń sprzedanych podwykonawcy lub zrealizowanych własnym transportem.
  • Informacje grupowane są według firm realizujących transporty i walut relacji.

Ogólne

 • Dodano nowe wymagane tłumaczenia.
 • Dodano ograniczenie maksymalnych rozmiarów plików załączanych do iCargo:
  • Maksymalny rozmiar pliku obrazka reklamowego, domyślnie: 256kiB.
  • Maksymalny rozmiar pliku logo, domyślnie: 128kiB.
  • Maksymalny rozmiar pliku OCP, domyślnie: 756KiB.
  • Maksymalny rozmiar pliku załącznika, domyślnie: 756KiB

Zmiany w wersji 19.0.0

Najważniejszą zmianą wprowadzoną w wersji 19 jest obsługa oddziałów. Pozwala ona na “wirtualne” rozdzielenie danych firmowych, tak, żeby poszczególne oddziały w firmie nie widziały danych innych oddziałów. Załóżmy, że mamy Oddziały w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Każdy z nich pracuje na swój rachunek. Dzięki nowej funkcjonalności każdy z oddziałów może ukryć przed innym: pracowników, kontrahentów, zlecenia, faktury, noty, płatności, itp. Można zastosować unikalną lub wspólną numeracje dla oddziałów. Otwiera to całkowicie nowe możliwości pracy z iCargo. W razie pytań lub pomocy przy uruchomieniu prosimy o kontakt z BOK.

Oddziały

 • Dodano możliwość tworzenia i modyfikowania oddziałów.
 • Dodano możliwość przypisywania oddziałów do użytkowników – ustanawiając tym samym uprawnienie użytkownika do widoczności tego oddziału.
 • Dla użytkowników ustawiono domyślną wartość czy pokazywać wszystkie oddziały, na tak – dla wstecznej kompatybilności.
 • Rozbudowano numerowanie dokumentów o możliwość użycia symbolu oddziału w numerze.
 • W procedurze aktualizującej dane – dodano jeden oddział Główny.
 • W procedurze aktualizacji użytkowników ustawiono możliwość wyświetlania wszystkich oddziałów, dla wszystkich istniejących użytkowników – w celu zachowania wstecznej kompatybilności.
 • W procedurze aktualizującej dane dodano aktualizację przypisanego oddziału do firm.
 • W procedurze aktualizującej dane – dodano aktualizację przypisanego oddziału do pracowników.
 • W oknie edycji firmy dodano możliwość wyboru oddziału, do którego przypisana jest firma. Przypisanie oddziału jest wymagane z powodu wprowadzenia możliwości ograniczenia widoczności firmy do konkretnego oddziału.
 • W oknie podglądu firmy dodano wyświetlenie oddziału, do którego przypisana jest firma. Przypisanie oddziału jest wymagane z powodu wprowadzenia możliwości ograniczenia widoczności firmy do konkretnego oddziału.
 • W oknie edycji pracownika dodano możliwość wyboru oddziału, do którego przypisany jest pracownik. Przypisanie oddziału jest wymagane z powodu wprowadzenia możliwości ograniczenia widoczności pracownika do konkretnego oddziału – oraz numeracji dokumentów zawierającej oddział.
 • W oknie podglądu pracownika dodano możliwość wyboru oddziału, do którego przypisany jest pracownik. Przypisanie oddziału jest wymagane z powodu wprowadzenia możliwości ograniczenia widoczności pracownika do konkretnego oddziału – oraz numeracji dokumentów zawierającej oddział.
 • Definiowanie typów dokumentów rozbudowano o właściwości:  Numer zawiera oddział i Osobna numeracja dla oddziałów.
 • Dla wstecznej kompatybilności właściwości:  Numer zawiera oddział i Osobna numeracja dla oddziałów zostały ustawiane domyślnie na nie.
 • W edycji zleceń, relacji, faktur, korekt, not przelewów uwzględniono oddział pobierany z zalogowanego pracownika przy tworzeniu numeru. Zdefiniowanie dla użytkownika pracownika jest wymagane zatem bez poprawnego pracownika nie będzie można wyświetlać i modyfikować danych.
 • W kreatorach relacji, faktur, korekt faktur, kompensat, płatności uwzględniono oddział pobierany z zalogowanego pracownika przy tworzeniu numeru. Wstrzykniecie pracownika jest wymagane zatem bez poprawnego pracownika nie będzie można wyświetlać i modyfikować danych.
 • W oknie edycji faktury sprzedaży, przy próbie zapisu sprawdzany jest oddział, jeżeli został wypełniony wcześniej, np. przy kreatorze ze zlecenia, wówczas numer tworzony jest w oparciu o ten oddział, jeżeli jest pusty, to numer tworzony jest w oparciu o oddział przypisany do zalogowanego pracownika wystawiającego fakturę.
 • W oknie edycji faktury zakupu, przy próbie zapisu sprawdzany jest oddział, jeżeli został wypełniony wcześniej, np. przy kreatorze z relacji, wówczas numer tworzony jest w oparciu o ten oddział, jeżeli jest pusty, to numer tworzony jest w oparciu o oddział przypisany do zalogowanego pracownika wystawiającego fakturę.
 • Przy kopiowaniu Zlecenia uwzględniono oddział zalogowanego pracownika, co oznacza, że po skopiowaniu nowe zlecenie będzie miało numer zawierający oddział kopiującego je pracownika, a nie oryginalnego zlecenia.
 • Przy kopiowaniu Zlecenia Spedycji 1:1 uwzględniono oddział zalogowanego pracownika, co oznacza, że po skopiowaniu nowe zlecenie będzie miało numer zawierający oddział kopiującego je pracownika, a nie oryginalnego zlecenia.
 • Wprowadzono jeden, wspólny sposób generowania następnego numeru dla wszystkich rodzajów dokumentów.
 • W generowaniu następnego numeru uwzględniono parametr konfiguracyjny z typu dokumentu: Osobna numeracja oddziałów.
 • W oknie listy firm uzależniono wyświetlanie listy firm od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma  ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie firmy i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko firmy wybranych dla użytkownika oddziałów.
 • Wyświetlanie danych w listach firm używanych w różnych miejscach programu, np. w Zleceniach, Relacjach, Fakturach uzależniono od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma  ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie firmy i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko firmy wybranych dla użytkownika oddziałów.
 • W oknie listy pracowników uzależniono wyświetlanie listy pracowników od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma  ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszyscy pracownicy i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlani są tylko pracownicy, którzy mają przypisane dane oddziały.
 • Wyświetlanie danych w listach firm pracowników w różnych miejscach programu, np. w Zleceniach i Relacjach – listy spedytorów, Fakturach – listy osób fakturujących – uzależniono od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma  ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszyscy pracownicy i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlani są tylko pracownicy, którzy mają przypisane dane oddziały.
 • W oknie listy spedycji 1:1 uzależniono wyświetlanie listy zleceń od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie zlecenia i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko zlecenia z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • W oknie listy zleceń uzależniono wyświetlanie listy zleceń od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie zlecenia i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko zlecenia z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • W oknie listy relacji uzależniono wyświetlanie listy zleceń od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie relacje i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko relacje z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • W oknie listy frachtów uzależniono wyświetlanie listy frachtów od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie frachty i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko frachty z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • W oknie listy ładunków uzależniono wyświetlanie listy ładunków od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są
  wszystkie ładunki i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko ładunki z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • W oknie listy faktur sprzedaży uzależniono wyświetlanie listy ładunków od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są
  wszystkie faktury sprzedaży i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko faktury sprzedaży z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 •  W oknie listy faktur zakupu uzależniono wyświetlanie listy faktur od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie faktury zakupu i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko faktury zakupu z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • Ograniczono listy oddziałów wyświetlanych do wybierania przez użytkowników, tak, że użytkownicy widzą tylko oddziały do których mają przypisaną możliwość podglądu danych.
 • Rozbudowano listę pracowników o wyświetlanie oddziału do którego jest przypisany.
 • W oknie listy zleceń do kreatora faktur sprzedaży uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie zlecenia i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko zlecenia z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • W oknie listy relacji do kreatora faktur zakupu uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są
  wszystkie relacje i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko relacje z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • W oknie listy not księgowych uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie noty i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko noty z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • Zmodyfikowano proces tworzenia nowej noty poprzez dodanie Oddziału przypisanego do zalogowanego pracownika.
 • W oknie listy korekt sprzedaży uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie korekty sprzedaży i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko relacje z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • W oknie listy korekt zakupu uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie korekty zakupu i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko korekty zakupu z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • W oknie listy przelewów bankowych uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie przelewy i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko przelewy z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • W oknie listy płatności gotówkowych uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są
  wszystkie płatności gotówkowe i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko płatności gotówkowe z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • W oknie listy kompensat uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie kompensaty i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko kompensaty z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • Dodano możliwość zmiany wybranych numerów dokumentów tak, aby uwzględniały oddział firmy.
 • W oknie podglądu faktury zakupu dodano wyświetlanie informacji o oddziale. Informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
 • W oknie edycji faktury zakupu dodano możliwość zmiany oddziału przy tworzeniu nowej faktury lub wyświetlania informacji o oddziale przy edycji już istniejącej faktury. Informacje są wyświetlane tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
 • W oknie podglądu faktury sprzedaży dodano wyświetlanie informacji o oddziale. Informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
 • W oknie edycji faktury sprzedaży dodano możliwość zmiany oddziału przy tworzeniu nowej faktury lub wyświetlania informacji o oddziale przy edycji już istniejącej faktury. Informacje są wyświetlane tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
 • Dodano styl do wyświetlania oddziału na podglądzie i edycji faktur.
 • W oknie edycji not księgowych dodano możliwość zmiany numeru uwzględniającej oddział.
 • W oknie podglądu not księgowych dodano wyświetlanie informacji o oddziale. Informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
 • W oknie edycji not księgowych dodano możliwość zmiany oddziału przy tworzeniu nowej noty lub wyświetlania informacji o oddziale przy edycji już istniejącej noty. Informacje są wyświetlane tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
 • W oknie podglądu korekt faktur sprzedaży dodano wyświetlanie informacji o oddziale. Informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
 • W oknie edycji korekt faktur sprzedaży dodano wyświetlanie informacji o oddziale. Informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
 • W oknie edycji korekt sprzedaży dodano możliwość zmiany numeru uwzględniającej oddział.
 • W oknie edycji not księgowych dodano możliwość zmiany numeru wraz ze zmianą oddziału.
 • Dodano możliwość czyszczenia przyrostka przy przypisywaniu pustej kategorii faktury lub korekty.
 • W oknie edycji zlecenia dodano możliwość zmiany numeru z uwzględnieniem oddziału.
 • W oknie edycji relacji dodano możliwość zmiany numeru z uwzględnieniem oddziału.

Firmy

 • Na liście firm zmieniono sposób wyświetlania aktywności firmy – w celu szybszego odświeżania danych.
 • Na liście firm zmodyfikowano sposób weryfikacji uprawnień  – w celu szybszego odświeżania danych.
 • W oknie listy firm zmieniono sposób wyświetlania wyboru Przypisane do, obecnie wyświetlani są tylko aktywni użytkownicy.
 • W oknie edycji firm zmieniono sposób wyświetlania wyboru Przypisane do, obecnie wyświetlani są tylko aktywni użytkownicy.
 • Zmodyfikowano proces tworzenia nowej firmy, obecnie domyślnie ustawiane są:
  • Przypisany oddział – na podstawie oddziału przypisanego do zalogowanego pracownika.
  • Przypisane do – jako obecnie zalogowany użytkownik.
 • Rozwiązano problem z działaniem listy Firm, dla aplikacji wygenerowanych przed 2014 rokiem.

Ogólne

 • Dodano podświetlanie wierszy w liście krajów.
 • Dodano nowe tłumaczenia dla języka polskiego, niemieckiego, angielskiego i ukraińskiego.
 • Rozwiązano problem przeskakiwania do nowego wiersza w Google Chrome pola typu rotacji liczb, np. przy wyborze liczby stron do wydruku.
 • Rozbudowano obsługę sytuacji wyjątkowych o nowe komunikaty, co ma na celu lepszą komunikację iCargo z użytkownikiem.
 • Zmieniono sposób przygotowywania nazwy pliku numeru dokumentu dla wydruków, tak, żeby ponownie nie generować numeru tylko podmienić znak / na _.
 • Zmieniono sposób przygotowywania numeru dokumentu. Uwzględniono oddział i parametry konfiguracyjne dla dokumentu. Obecnie dokumenty, w zależności od włączonych opcji, mogą mieć następujące elementy numeracji:
  • Symbol oddziału – opcjonalnie.
  • Czterocyfrowy numer roku – opcjonalnie.
  • Numer miesiąca – opcjonalnie.
  • Numer – obligatoryjnie.
  • Przyrostek – opcjonalnie.
  • Ukośnik “/” jest separatorem między elementami na wydruku, w nazwie pliku separatorem jest znak podkreślenia “_”.
 • Na głównej stronie iCargo, widocznej od razu po zalogowaniu – dodano komunikat informujący o braku poprawnie przypisanego pracownika do użytkownika programu iCargo: Administrator musi dodać pracownika do twojego użytkownika! Bez tego będą występowały problemy. Komunikat dodany został celowo, żeby uniknąć problemów z działaniem iCargo w oknach edycji danych, gdzie wykorzystywane są dane pracownika.
 • Na liście pracowników dodano podświetlanie aktualnego wiersza, który wskazuje kursor myszki.
 • Zmodyfikowano sposób budowania listy aktywnych użytkowników – w celu przyspieszenia działania.
 • W oknie konfiguracyjnym dokumentów, dodano możliwość określenia, że przyrostek resetuje numer. Co umożliwia nadawanie osobnej numeracji np. dla kategorii faktur, czy też grup spedytorów.
 • W procedurze aktualizacji bazy do wersji 19.0.0 dodano wyłączenie w konfiguracji parametru przyrostek resetuje numer. Z uwagi na wsteczna kompatybilność programu.
 • W procedurze inicjalizacji typów dokumentów w nowej bazie danych dodano wyłączenie parametru przyrostek resetuje numer dla wszystkich tworzonych typów dokumentów. Z uwagi na wsteczna kompatybilność programu.
 • Uzależniono generowanie numeru od ustawionego parametru przyrostek resetuje numer dla danego typu dokumentu.
 • Zmodyfikowano sposób zapisu numeru – obecnie w przypadku, gdy nie istnieje przyrostek dla numeru to nie jest dodawany separator numeru na końcu /, wcześniej numer mógł kończyć się FS 12/2016/ obecnie będzie to FS 12/2016.
 • Przeniesiono w jedno miejsce metodę odpowiedzialną za weryfikowanie istnienia już numeru dokumentu.
 • Wprowadzono następujące ograniczenia i zabezpieczenia przy zmianie numerów dokumentów:
  • numer nie może być mniejszy niż 1,
  • miesiąc musi mieć wartość z przedziału 1 do 12,
  • rok musi mieć wartość z przedziału 2000 do 2100.
 • “Odchudzono” obsługę list i edycji okien, aby przyspieszyć działanie iCargo.
 • Zwiększono rozmiar panelu przesłaniającego obszar roboczy okien iCargo w momencie przetwarzania danych.
 • W panelu przesłaniającym obszar roboczy okien iCargo dodano animowany tekst przetwarzam, żeby lepiej odzwierciedlić dynamikę procesu przetwarzania danych w tle.
 • W panelu przesłaniającym obszar roboczy okien iCargo zmieniono rozmiar i kolor tekstu oraz ramki.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień przejściu z okna edycji typu dokumentu bezpośrednio do listy typów dokumentów.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień przejściu z okna edycji pracowników bezpośrednio do listy pracowników.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji walut bezpośrednio do listy walut.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Ocen firmy bezpośrednio do listy.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Branż bezpośrednio do listy.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Typów firm bezpośrednio do listy.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Rodzajów własności bezpośrednio do listy.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Asortymentu bezpośrednio do listy.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Stawek VAT bezpośrednio do listy.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Kursów walut bezpośrednio do listy.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Przelewów bankowych bezpośrednio do listy.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Kas gotówkowych bezpośrednio do listy.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Płatności gotówkowych bezpośrednio do listy.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Jednostek miary bezpośrednio do listy.

Transport i spedycja

 • Dokonano zmiany wymagane dla oddziałów, opisane w punkcie oddziały.
 • W oknie edycji relacji zmodyfikowano działanie pola kod pocztowy, tak, że po wprowadzeniu kodu pocztowego aktywność (focus) pozostaje w tym polu.
 • Rozwiązano problem synchronizacji relacji z oknami grafików pojazdów własnych i obcych.  Po anulowaniu/dodaniu relacji znika/pojawia się w grafiku pojazdów po odświeżeniu okna grafika.
 • Przy zmianie numeru zlecenia wymuszono zmianę na duże litery nazwy grupy spedytorów stosowanej jako przyrostek.
 • Zmodyfikowano toolbar modułu tak, żeby poszczególne funkcje były wywoływane z użyciem kolejkowania, co zapobiega wielokrotnym zapytaniom do bazy.

Fakturowanie

 • Dokonano zmiany wymagane dla oddziałów, opisane w punkcie oddziały.
 • Przy eksporcie danych do Lidera zmieniono pobieranie nazwy osoby tworzącej fakturę sprzedaży z danych pracownika, a nie jak dotychczas z danych użytkownika. Ma to na celu ujednolicenie obsługi w całym iCargo.
 • W oknie edycji faktury zakupu, przy tworzeniu nowej faktury zmieniono pobieranie nazwy osoby tworzącej fakturę z danych pracownika, a nie jak dotychczas z danych użytkownika. Ma to na celu ujednolicenie obsługi w całym iCargo.
 • W oknie edycji faktury sprzedaży, przy tworzeniu nowej faktury zmieniono pobieranie nazwy osoby tworzącej fakturę z danych pracownika, a nie jak dotychczas z danych użytkownika. Ma to na celu ujednolicenie obsługi w całym iCargo.
 • Rozwiązano problem nie wyświetlania listy faktur sprzedaży przy specyficznym ustawieniu dat sprzedaży.
 • Rozwiązano problem linku do podglądu faktur w oknie windykacji faktur.
 • Rozwiązano problem linku do zlecenia z okna podglądu faktury sprzedaży (link w okienku dodatkowym – lupka)
 • W oknie podglądu faktury sprzedaży, w zakładce Rozliczenie na pojazd – dodano możliwość dzielenia przychodów z faktury na pojazdy własne.
 • W oknie podglądu faktury zakupu, w zakładce Rozliczenie na pojazd – dodano możliwość dzielenia wydatków z faktury na pojazdy własne.
 • Na oknie podglądu Nok księgowych zmieniono styl wyświetlania numeru noty.
 • Na oknie podglądu Noty księgowej zmieniono sposób wyświetlania numeru dokumentu, tak, żeby wyświetlany był pełny numer.
 • Dodano obsługę komunikatów o błędach w oknach zmiany numerów w edycji: Faktury sprzedaży, Faktury zakupu, Not księgowych, Korekt faktur sprzedaży.
 • Do okna edycji faktury sprzedaży dodano pole Zewn. dokument – pozwalające na zapisanie numeru z polecenia fakturowania wystawionego przez klienta.
 • Do okna podglądu faktury sprzedaży dodano pole Zewn. dokument przedstawiające numer z polecenia fakturowania wystawionego przez klienta.
 • Zmodyfikowano toolbar modułu tak, żeby poszczególne funkcje były wywoływane z użyciem kolejkowania, co zapobiega wielokrotnym zapytaniom do bazy.

Płatności

 • W oknie edycji przelewów bankowych rozwiązano problem zapisywania przelewów częściowych do dokumentów które były powiązane z przelewami o statusie zapłacone.
 • Na oknie listy do zapłaty:
  • usunięto możliwość przełączania się między stronami tabeli pod tabelą,
  • dodano możliwość przełączania się pomiędzy stronami (co 1 stronę, co 5 stron, początek i koniec) tabeli nad tabelą,
  • dodano informację o ilości znalezionych pozycji,
  • w stylach dodano możliwość prawidłowego ułożenia elementów przełączania na stronie.
 • Rozwiązano problem z zapisywaniem przelewów z wcześniejszą datą niż dzisiejsza.

Zmiany w wersji 18.6

Transport i spedycja

 • Zoptymalizowano wydajność pracy Listy Spedycji 1:1.
 • Zoptymalizowano wydajność pracy Listy zleceń.
 • Zoptymalizowano wydajność pracy Listy frachtów.
 • Zoptymalizowano wydajność pracy Listy Relacji.
 • Zoptymalizowano wydajność pracy Listy ładunków.
 • Rozwiązano problem wyświetlania listy towarów w Google Chrome na oknie edycji spedycji 1:1.
 • Rozwiązano problem wyświetlania listy towarów w Google Chrome na oknie edycji zleceń.
 • Rozwiązano problem wyświetlania listy tras w Google Chrome na oknie edycji cenników.
 • Rozwiązano problem wyświetlania listy użytkowników w Google Chrome na oknach giełdy pojazdów i frachtów.
 • Rozwiązano problem wyświetlania pustej listy w Google Chrome w oknach:
  • wyboru nazwy firmy na różnych oknach z listy firm,
  • wyboru numeru konta bankowego,
  • wyboru kierowców na oknach relacji i spedycji 1:1.
 • Na oknie listy frachtów zmieniono sposób wyszukiwania danych numer firmy dotyczy się obecnie numeru firmy płacącego, co sugerują opisy na oknie, a nie jak wcześniej numeru firmy Zleceniodawcy.
 • Dodano podświetlanie aktualnie wybranego wiersza w oknach:
  • Liście spedycji 1:1,
  • Liście dostępnych pojazdów,
  • Liście zleceń,
  • Liście frachtów,
  • Liście relacji,
  • Liście ładunków.
 • Rozwiązano problem wyświetlania ikony edycja frachtu w przypadku, gdy był on już rozliczony.
 • Zoptymalizowano sposób pobierania danych dla grafiku pojazdów własnych.
 • Zoptymalizowano sposób pobierania danych dla grafiku pojazdów obcych.
 • W liście frachtów dodano wyświetlanie numeru firmy płacącego zleceniodawcy w liście wyświetlonych wyników.
 • Do listy ładunków dodano numer rejestracyjny pojazdu wiozącego ładunek.
 • W liście ładunków dodano sortowanie wyników po dacie ostatniego rozładunku.
 • W liście frachtów rozwiązano problem nieprawidłowego filtrowania po polach początek i koniec rozładunku.
 • Zmodyfikowano sposób tworzenia nowych zleceń.
 • Zmodyfikowano sposób tworzenia nowych relacji.
 • Na liście Spedycji 1:1 – rozwiązano problem próby pobierania obrazka statusu relacji dla zleceń, które nie miały jeszcze utworzonych relacji (utworzonych w klasycznej spedycji).
 • Na liście Spedycji 1:1 – rozwiązano problem próby pobierania błędnej ilości znalezionych pozycji i liczby stron znalezionych wyników.
 • Rozwiązano występowanie nieoczekiwanego błędu przy wchodzeniu do listy relacji i edycji relacji.
 • Dodano weryfikację poszczególnych frachtów przez zlecenie, np. występowanie tylko dwóch załadunków lub tylko dwóch rozładunków.
 • Dodano weryfikację poszczególnych ładunków przez zlecenie, analogicznie jak wyżej.
 • Do okna edycji spedycji 1:1 dodano weryfikację czy na zleceniu są załadunek i rozładunek.
 • Dodano zabezpieczenie przed pozostawieniem mniej niż 2 akcji w ramach frachtu lub ładunku.
 • W oknie podglądu zlecenia rozwiązano problem wyświetlania godziny zgodnie ze strefą czasową użytkownika (różnica między edycją a podglądem akcji załadunku).
 • Rozwiązano problem z dostępem do zasobów, poprzez zmianę sposobu sprawdzania stanu zlecenia przy wejściu w okno edycji spedycji 1:1.
 • Rozwiązano problem z dostępem do zasobów, poprzez zmianę sposobu sprawdzania stanu zlecenia przy wejściu w okno edycji zlecenia.
 • Na prośbę klientów wprowadzono, że pozycje LDM i Waga są inicjowane zerami, ponieważ nie wszyscy chcą wpisywać wartości. Zainicjowanie zerami przyspieszy proces wpisywania danych.
 • W oknie konfiguracji modułu Transport i spedycja, w zakładce Wydruk dodano parametr konfiguracyjny umożliwiający włączenie drukowania czerwonym pogrubionym tekstem Informacji do wydruku z relacji. W zależności od szablonu pole nazywa się Opis lub Informacje dodatkowe.
 • Na wydrukach relacji uwzględniono parametr konfiguracyjny “Drukuj pogrubione i czerwone: Opis lub Informacje dodatkowe” umożliwiający włączenie drukowania czerwonym pogrubionym tekstem Informacji do wydruku z relacji.
 • Rozbudowano metodę migracji danych o ustawienie parametru “Drukuj pogrubione i czerwone: Opis lub Informacje dodatkowe”tak, żeby był wyłączony dla wstecznej kompatybilności.
 • W liście spedycji 1:1 zabezpieczono przed wyświetlaniem pozycji, które nie mają prawidłowo przypisanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W liście frachtów zabezpieczono przed wyświetlaniem pozycji, które nie mają prawidłowo przypisanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W liście ładunków zabezpieczono przed wyświetlaniem pozycji, które nie mają prawidłowo przypisanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W liście zleceń do kreatora faktur zabezpieczono przed wyświetlaniem pozycji, które nie mają prawidłowo przypisanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • Do okna konfiguracji modułu transport i spedycja dodano parametr: “Nie sprawdzaj czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek” który umożliwia wyłączenie weryfikacji konieczności wprowadzenia przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku na poziomie zapisu zlecenia i relacji. Niezależnie od tego na etapie dawania do rozliczenia wymagane jest prawidłowe podanie przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W oknie edycji spedycji 1:1 umożliwiono zapis zlecenia z samymi załadunkami lub rozładunkami, przy włączonym parametrze: Nie sprawdzaj czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek. Niezależnie od tego na etapie dawania do rozliczenia wymagane jest prawidłowe podanie przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W oknie edycji zlecenia umożliwiono zapis zlecenia z samymi załadunkami lub rozładunkami, przy włączonym parametrze: Nie sprawdzaj czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek. Niezależnie od tego na etapie dawania do rozliczenia wymagane jest prawidłowe podanie przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W oknie edycji relacji umożliwiono zapis zlecenia z samymi załadunkami lub rozładunkami, przy włączonym parametrze: Nie sprawdzaj czy występuje przynajmniej jeden załadunek i jeden rozładunek. Niezależnie od tego na etapie dawania do rozliczenia wymagane jest prawidłowe podanie przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W oknie podglądu spedycji 1:1 zabroniono ustawienia stanu do rozliczenia jeżeli nie ma prawidłowo podanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W oknie podglądu zlecenia zabroniono ustawienia stanu do rozliczenia jeżeli nie ma prawidłowo podanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.
 • W oknie podglądu relacji zabroniono ustawienia stanu do rozliczenia jeżeli nie ma prawidłowo podanego przynajmniej jednego załadunku i jednego rozładunku.

SMS

 • Rozwiązano problem wyświetlania pustej listy w Google Chrome w oknie wysyłki SMS.

Fakturowanie

 • Rozwiązano problem wyświetlania pustej listy w Google Chrome w oknach:
  • wyboru asortymentu na fakturze,
  • wyboru faktury sprzedaży w kreatorze korekt faktur sprzedaży,
  • wyboru faktury zakupu w kreatorze korekt faktur zakupu,
  • wyboru nazwy firmy na różnych oknach z listy firm,
  • wyboru numeru konta bankowego.
 • Rozwiązano problem wystawiania faktur z otwartych relacji.
 • Zmieniono sposób wywołania podglądu i edycji not księgowych.
 • W oknie listy Not Księgowych dodano podświetlanie ostatnio modyfikowanej lub wyświetlanej noty.
 • W liście faktur zakupu zmieniono sposób wywoływania podglądu i edycji faktury zakupu.

System informowania kierownictwa

 • Zoptymalizowano pracę raportu Prowizja spedytora.
 • Zoptymalizowano pracę raportu Prowizja spedytora w walucie właściciela.
 • W oknie Znajdź zmieniono sposób wywołania okien podglądu i edycji dokumentów: faktur, not, zleceń, relacji.

Firmy

 • Na liście firm zmieniono sposób wywołania okna podglądu i edycji firmy.
 • Na liście firm zmieniono sposób wyświetlania ikony statusu firmy.
 • Na liście firm zabroniono wyświetlać firmę właściciela, dostęp do firmy właściciela odbywa się obecnie tylko poprzez menu Zarządzanie.
 • W liście firm zmieniono sposób tworzenia informacji o załączonych dokumentach, w miejsce obrazków włączono wyświetlanie informacji na podstawie stylu CSS, dzięki czemu, przy dużej ilości pozycji – skrócono czas wyświetlania dwukrotnie.
 • Dodano style do wyświetlania stanów dokumentów.

Ogólne

 • Dodano podświetlanie aktualnie wybranego wiersza w oknach:
  • Lista tłumaczeń,
  • Lista logów działania systemu,
  • Liście ról,
  • Liście użytkowników,
  • Liście sesji.
 • Rozbudowano mechanizm zgłaszania błędów w programie, tak, żeby były bardziej zrozumiałe dla użytkownika.
 • Zoptymalizowano parametry pracy aplikacji, tak że wszystkie duże zapytania wykonują się ponad dwukrotnie szybciej.
 • Zmodyfikowano procedury inicjalizujące i modyfikujące dane, tak, żeby uwzględniały nowe parametry pracy programu.