Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 19.0.0

Najważniejszą zmianą wprowadzoną w wersji 19 jest obsługa oddziałów. Pozwala ona na “wirtualne” rozdzielenie danych firmowych, tak, żeby poszczególne oddziały w firmie nie widziały danych innych oddziałów. Załóżmy, że mamy Oddziały w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Każdy z nich pracuje na swój rachunek. Dzięki nowej funkcjonalności każdy z oddziałów może ukryć przed innym: pracowników, kontrahentów, zlecenia, faktury, noty, płatności, itp. Można zastosować unikalną lub wspólną numeracje dla oddziałów. Otwiera to całkowicie nowe możliwości pracy z iCargo. W razie pytań lub pomocy przy uruchomieniu prosimy o kontakt z BOK.

Oddziały

 • Dodano możliwość tworzenia i modyfikowania oddziałów.
 • Dodano możliwość przypisywania oddziałów do użytkowników – ustanawiając tym samym uprawnienie użytkownika do widoczności tego oddziału.
 • Dla użytkowników ustawiono domyślną wartość czy pokazywać wszystkie oddziały, na tak – dla wstecznej kompatybilności.
 • Rozbudowano numerowanie dokumentów o możliwość użycia symbolu oddziału w numerze.
 • W procedurze aktualizującej dane – dodano jeden oddział Główny.
 • W procedurze aktualizacji użytkowników ustawiono możliwość wyświetlania wszystkich oddziałów, dla wszystkich istniejących użytkowników – w celu zachowania wstecznej kompatybilności.
 • W procedurze aktualizującej dane dodano aktualizację przypisanego oddziału do firm.
 • W procedurze aktualizującej dane – dodano aktualizację przypisanego oddziału do pracowników.
 • W oknie edycji firmy dodano możliwość wyboru oddziału, do którego przypisana jest firma. Przypisanie oddziału jest wymagane z powodu wprowadzenia możliwości ograniczenia widoczności firmy do konkretnego oddziału.
 • W oknie podglądu firmy dodano wyświetlenie oddziału, do którego przypisana jest firma. Przypisanie oddziału jest wymagane z powodu wprowadzenia możliwości ograniczenia widoczności firmy do konkretnego oddziału.
 • W oknie edycji pracownika dodano możliwość wyboru oddziału, do którego przypisany jest pracownik. Przypisanie oddziału jest wymagane z powodu wprowadzenia możliwości ograniczenia widoczności pracownika do konkretnego oddziału – oraz numeracji dokumentów zawierającej oddział.
 • W oknie podglądu pracownika dodano możliwość wyboru oddziału, do którego przypisany jest pracownik. Przypisanie oddziału jest wymagane z powodu wprowadzenia możliwości ograniczenia widoczności pracownika do konkretnego oddziału – oraz numeracji dokumentów zawierającej oddział.
 • Definiowanie typów dokumentów rozbudowano o właściwości:  Numer zawiera oddział i Osobna numeracja dla oddziałów.
 • Dla wstecznej kompatybilności właściwości:  Numer zawiera oddział i Osobna numeracja dla oddziałów zostały ustawiane domyślnie na nie.
 • W edycji zleceń, relacji, faktur, korekt, not przelewów uwzględniono oddział pobierany z zalogowanego pracownika przy tworzeniu numeru. Zdefiniowanie dla użytkownika pracownika jest wymagane zatem bez poprawnego pracownika nie będzie można wyświetlać i modyfikować danych.
 • W kreatorach relacji, faktur, korekt faktur, kompensat, płatności uwzględniono oddział pobierany z zalogowanego pracownika przy tworzeniu numeru. Wstrzykniecie pracownika jest wymagane zatem bez poprawnego pracownika nie będzie można wyświetlać i modyfikować danych.
 • W oknie edycji faktury sprzedaży, przy próbie zapisu sprawdzany jest oddział, jeżeli został wypełniony wcześniej, np. przy kreatorze ze zlecenia, wówczas numer tworzony jest w oparciu o ten oddział, jeżeli jest pusty, to numer tworzony jest w oparciu o oddział przypisany do zalogowanego pracownika wystawiającego fakturę.
 • W oknie edycji faktury zakupu, przy próbie zapisu sprawdzany jest oddział, jeżeli został wypełniony wcześniej, np. przy kreatorze z relacji, wówczas numer tworzony jest w oparciu o ten oddział, jeżeli jest pusty, to numer tworzony jest w oparciu o oddział przypisany do zalogowanego pracownika wystawiającego fakturę.
 • Przy kopiowaniu Zlecenia uwzględniono oddział zalogowanego pracownika, co oznacza, że po skopiowaniu nowe zlecenie będzie miało numer zawierający oddział kopiującego je pracownika, a nie oryginalnego zlecenia.
 • Przy kopiowaniu Zlecenia Spedycji 1:1 uwzględniono oddział zalogowanego pracownika, co oznacza, że po skopiowaniu nowe zlecenie będzie miało numer zawierający oddział kopiującego je pracownika, a nie oryginalnego zlecenia.
 • Wprowadzono jeden, wspólny sposób generowania następnego numeru dla wszystkich rodzajów dokumentów.
 • W generowaniu następnego numeru uwzględniono parametr konfiguracyjny z typu dokumentu: Osobna numeracja oddziałów.
 • W oknie listy firm uzależniono wyświetlanie listy firm od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma  ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie firmy i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko firmy wybranych dla użytkownika oddziałów.
 • Wyświetlanie danych w listach firm używanych w różnych miejscach programu, np. w Zleceniach, Relacjach, Fakturach uzależniono od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma  ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie firmy i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko firmy wybranych dla użytkownika oddziałów.
 • W oknie listy pracowników uzależniono wyświetlanie listy pracowników od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma  ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszyscy pracownicy i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlani są tylko pracownicy, którzy mają przypisane dane oddziały.
 • Wyświetlanie danych w listach firm pracowników w różnych miejscach programu, np. w Zleceniach i Relacjach – listy spedytorów, Fakturach – listy osób fakturujących – uzależniono od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma  ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszyscy pracownicy i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlani są tylko pracownicy, którzy mają przypisane dane oddziały.
 • W oknie listy spedycji 1:1 uzależniono wyświetlanie listy zleceń od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie zlecenia i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko zlecenia z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • W oknie listy zleceń uzależniono wyświetlanie listy zleceń od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie zlecenia i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko zlecenia z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • W oknie listy relacji uzależniono wyświetlanie listy zleceń od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie relacje i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko relacje z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • W oknie listy frachtów uzależniono wyświetlanie listy frachtów od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie frachty i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko frachty z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • W oknie listy ładunków uzależniono wyświetlanie listy ładunków od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są
  wszystkie ładunki i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko ładunki z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • W oknie listy faktur sprzedaży uzależniono wyświetlanie listy ładunków od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są
  wszystkie faktury sprzedaży i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko faktury sprzedaży z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 •  W oknie listy faktur zakupu uzależniono wyświetlanie listy faktur od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie faktury zakupu i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko faktury zakupu z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • Ograniczono listy oddziałów wyświetlanych do wybierania przez użytkowników, tak, że użytkownicy widzą tylko oddziały do których mają przypisaną możliwość podglądu danych.
 • Rozbudowano listę pracowników o wyświetlanie oddziału do którego jest przypisany.
 • W oknie listy zleceń do kreatora faktur sprzedaży uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie zlecenia i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko zlecenia z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • W oknie listy relacji do kreatora faktur zakupu uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są
  wszystkie relacje i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko relacje z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • W oknie listy not księgowych uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie noty i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko noty z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • Zmodyfikowano proces tworzenia nowej noty poprzez dodanie Oddziału przypisanego do zalogowanego pracownika.
 • W oknie listy korekt sprzedaży uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie korekty sprzedaży i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko relacje z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • W oknie listy korekt zakupu uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie korekty zakupu i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko korekty zakupu z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • W oknie listy przelewów bankowych uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie przelewy i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko przelewy z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • W oknie listy płatności gotówkowych uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są
  wszystkie płatności gotówkowe i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko płatności gotówkowe z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • W oknie listy kompensat uzależniono wyświetlanie listy od ustawień Oddziałów użytkownika: Gdy w oddziałach ma ustawioną opcję Wszystkie – wówczas wyświetlane są wszystkie kompensaty i pomijane jest sprawdzanie zależności. W przeciwnym wypadku wyświetlane są tylko kompensaty z oddziałów przypisanych użytkownikowi.
 • Dodano możliwość zmiany wybranych numerów dokumentów tak, aby uwzględniały oddział firmy.
 • W oknie podglądu faktury zakupu dodano wyświetlanie informacji o oddziale. Informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
 • W oknie edycji faktury zakupu dodano możliwość zmiany oddziału przy tworzeniu nowej faktury lub wyświetlania informacji o oddziale przy edycji już istniejącej faktury. Informacje są wyświetlane tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
 • W oknie podglądu faktury sprzedaży dodano wyświetlanie informacji o oddziale. Informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
 • W oknie edycji faktury sprzedaży dodano możliwość zmiany oddziału przy tworzeniu nowej faktury lub wyświetlania informacji o oddziale przy edycji już istniejącej faktury. Informacje są wyświetlane tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
 • Dodano styl do wyświetlania oddziału na podglądzie i edycji faktur.
 • W oknie edycji not księgowych dodano możliwość zmiany numeru uwzględniającej oddział.
 • W oknie podglądu not księgowych dodano wyświetlanie informacji o oddziale. Informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
 • W oknie edycji not księgowych dodano możliwość zmiany oddziału przy tworzeniu nowej noty lub wyświetlania informacji o oddziale przy edycji już istniejącej noty. Informacje są wyświetlane tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
 • W oknie podglądu korekt faktur sprzedaży dodano wyświetlanie informacji o oddziale. Informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
 • W oknie edycji korekt faktur sprzedaży dodano wyświetlanie informacji o oddziale. Informacja jest wyświetlana tylko wówczas jeżeli typ dokumentu ma włączone opcje Nr zawiera oddział lub Osobna numeracja dla oddziałów.
 • W oknie edycji korekt sprzedaży dodano możliwość zmiany numeru uwzględniającej oddział.
 • W oknie edycji not księgowych dodano możliwość zmiany numeru wraz ze zmianą oddziału.
 • Dodano możliwość czyszczenia przyrostka przy przypisywaniu pustej kategorii faktury lub korekty.
 • W oknie edycji zlecenia dodano możliwość zmiany numeru z uwzględnieniem oddziału.
 • W oknie edycji relacji dodano możliwość zmiany numeru z uwzględnieniem oddziału.

Firmy

 • Na liście firm zmieniono sposób wyświetlania aktywności firmy – w celu szybszego odświeżania danych.
 • Na liście firm zmodyfikowano sposób weryfikacji uprawnień  – w celu szybszego odświeżania danych.
 • W oknie listy firm zmieniono sposób wyświetlania wyboru Przypisane do, obecnie wyświetlani są tylko aktywni użytkownicy.
 • W oknie edycji firm zmieniono sposób wyświetlania wyboru Przypisane do, obecnie wyświetlani są tylko aktywni użytkownicy.
 • Zmodyfikowano proces tworzenia nowej firmy, obecnie domyślnie ustawiane są:
  • Przypisany oddział – na podstawie oddziału przypisanego do zalogowanego pracownika.
  • Przypisane do – jako obecnie zalogowany użytkownik.
 • Rozwiązano problem z działaniem listy Firm, dla aplikacji wygenerowanych przed 2014 rokiem.

Ogólne

 • Dodano podświetlanie wierszy w liście krajów.
 • Dodano nowe tłumaczenia dla języka polskiego, niemieckiego, angielskiego i ukraińskiego.
 • Rozwiązano problem przeskakiwania do nowego wiersza w Google Chrome pola typu rotacji liczb, np. przy wyborze liczby stron do wydruku.
 • Rozbudowano obsługę sytuacji wyjątkowych o nowe komunikaty, co ma na celu lepszą komunikację iCargo z użytkownikiem.
 • Zmieniono sposób przygotowywania nazwy pliku numeru dokumentu dla wydruków, tak, żeby ponownie nie generować numeru tylko podmienić znak / na _.
 • Zmieniono sposób przygotowywania numeru dokumentu. Uwzględniono oddział i parametry konfiguracyjne dla dokumentu. Obecnie dokumenty, w zależności od włączonych opcji, mogą mieć następujące elementy numeracji:
  • Symbol oddziału – opcjonalnie.
  • Czterocyfrowy numer roku – opcjonalnie.
  • Numer miesiąca – opcjonalnie.
  • Numer – obligatoryjnie.
  • Przyrostek – opcjonalnie.
  • Ukośnik “/” jest separatorem między elementami na wydruku, w nazwie pliku separatorem jest znak podkreślenia “_”.
 • Na głównej stronie iCargo, widocznej od razu po zalogowaniu – dodano komunikat informujący o braku poprawnie przypisanego pracownika do użytkownika programu iCargo: Administrator musi dodać pracownika do twojego użytkownika! Bez tego będą występowały problemy. Komunikat dodany został celowo, żeby uniknąć problemów z działaniem iCargo w oknach edycji danych, gdzie wykorzystywane są dane pracownika.
 • Na liście pracowników dodano podświetlanie aktualnego wiersza, który wskazuje kursor myszki.
 • Zmodyfikowano sposób budowania listy aktywnych użytkowników – w celu przyspieszenia działania.
 • W oknie konfiguracyjnym dokumentów, dodano możliwość określenia, że przyrostek resetuje numer. Co umożliwia nadawanie osobnej numeracji np. dla kategorii faktur, czy też grup spedytorów.
 • W procedurze aktualizacji bazy do wersji 19.0.0 dodano wyłączenie w konfiguracji parametru przyrostek resetuje numer. Z uwagi na wsteczna kompatybilność programu.
 • W procedurze inicjalizacji typów dokumentów w nowej bazie danych dodano wyłączenie parametru przyrostek resetuje numer dla wszystkich tworzonych typów dokumentów. Z uwagi na wsteczna kompatybilność programu.
 • Uzależniono generowanie numeru od ustawionego parametru przyrostek resetuje numer dla danego typu dokumentu.
 • Zmodyfikowano sposób zapisu numeru – obecnie w przypadku, gdy nie istnieje przyrostek dla numeru to nie jest dodawany separator numeru na końcu /, wcześniej numer mógł kończyć się FS 12/2016/ obecnie będzie to FS 12/2016.
 • Przeniesiono w jedno miejsce metodę odpowiedzialną za weryfikowanie istnienia już numeru dokumentu.
 • Wprowadzono następujące ograniczenia i zabezpieczenia przy zmianie numerów dokumentów:
  • numer nie może być mniejszy niż 1,
  • miesiąc musi mieć wartość z przedziału 1 do 12,
  • rok musi mieć wartość z przedziału 2000 do 2100.
 • “Odchudzono” obsługę list i edycji okien, aby przyspieszyć działanie iCargo.
 • Zwiększono rozmiar panelu przesłaniającego obszar roboczy okien iCargo w momencie przetwarzania danych.
 • W panelu przesłaniającym obszar roboczy okien iCargo dodano animowany tekst przetwarzam, żeby lepiej odzwierciedlić dynamikę procesu przetwarzania danych w tle.
 • W panelu przesłaniającym obszar roboczy okien iCargo zmieniono rozmiar i kolor tekstu oraz ramki.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień przejściu z okna edycji typu dokumentu bezpośrednio do listy typów dokumentów.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień przejściu z okna edycji pracowników bezpośrednio do listy pracowników.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji walut bezpośrednio do listy walut.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Ocen firmy bezpośrednio do listy.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Branż bezpośrednio do listy.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Typów firm bezpośrednio do listy.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Rodzajów własności bezpośrednio do listy.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Asortymentu bezpośrednio do listy.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Stawek VAT bezpośrednio do listy.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Kursów walut bezpośrednio do listy.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Przelewów bankowych bezpośrednio do listy.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Kas gotówkowych bezpośrednio do listy.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Płatności gotówkowych bezpośrednio do listy.
 • Rozwiązano problem pojawiania się komunikatu: Nie masz uprawnień do tych zasobów – przy przejściu z okna edycji Jednostek miary bezpośrednio do listy.

Transport i spedycja

 • Dokonano zmiany wymagane dla oddziałów, opisane w punkcie oddziały.
 • W oknie edycji relacji zmodyfikowano działanie pola kod pocztowy, tak, że po wprowadzeniu kodu pocztowego aktywność (focus) pozostaje w tym polu.
 • Rozwiązano problem synchronizacji relacji z oknami grafików pojazdów własnych i obcych.  Po anulowaniu/dodaniu relacji znika/pojawia się w grafiku pojazdów po odświeżeniu okna grafika.
 • Przy zmianie numeru zlecenia wymuszono zmianę na duże litery nazwy grupy spedytorów stosowanej jako przyrostek.
 • Zmodyfikowano toolbar modułu tak, żeby poszczególne funkcje były wywoływane z użyciem kolejkowania, co zapobiega wielokrotnym zapytaniom do bazy.

Fakturowanie

 • Dokonano zmiany wymagane dla oddziałów, opisane w punkcie oddziały.
 • Przy eksporcie danych do Lidera zmieniono pobieranie nazwy osoby tworzącej fakturę sprzedaży z danych pracownika, a nie jak dotychczas z danych użytkownika. Ma to na celu ujednolicenie obsługi w całym iCargo.
 • W oknie edycji faktury zakupu, przy tworzeniu nowej faktury zmieniono pobieranie nazwy osoby tworzącej fakturę z danych pracownika, a nie jak dotychczas z danych użytkownika. Ma to na celu ujednolicenie obsługi w całym iCargo.
 • W oknie edycji faktury sprzedaży, przy tworzeniu nowej faktury zmieniono pobieranie nazwy osoby tworzącej fakturę z danych pracownika, a nie jak dotychczas z danych użytkownika. Ma to na celu ujednolicenie obsługi w całym iCargo.
 • Rozwiązano problem nie wyświetlania listy faktur sprzedaży przy specyficznym ustawieniu dat sprzedaży.
 • Rozwiązano problem linku do podglądu faktur w oknie windykacji faktur.
 • Rozwiązano problem linku do zlecenia z okna podglądu faktury sprzedaży (link w okienku dodatkowym – lupka)
 • W oknie podglądu faktury sprzedaży, w zakładce Rozliczenie na pojazd – dodano możliwość dzielenia przychodów z faktury na pojazdy własne.
 • W oknie podglądu faktury zakupu, w zakładce Rozliczenie na pojazd – dodano możliwość dzielenia wydatków z faktury na pojazdy własne.
 • Na oknie podglądu Nok księgowych zmieniono styl wyświetlania numeru noty.
 • Na oknie podglądu Noty księgowej zmieniono sposób wyświetlania numeru dokumentu, tak, żeby wyświetlany był pełny numer.
 • Dodano obsługę komunikatów o błędach w oknach zmiany numerów w edycji: Faktury sprzedaży, Faktury zakupu, Not księgowych, Korekt faktur sprzedaży.
 • Do okna edycji faktury sprzedaży dodano pole Zewn. dokument – pozwalające na zapisanie numeru z polecenia fakturowania wystawionego przez klienta.
 • Do okna podglądu faktury sprzedaży dodano pole Zewn. dokument przedstawiające numer z polecenia fakturowania wystawionego przez klienta.
 • Zmodyfikowano toolbar modułu tak, żeby poszczególne funkcje były wywoływane z użyciem kolejkowania, co zapobiega wielokrotnym zapytaniom do bazy.

Płatności

 • W oknie edycji przelewów bankowych rozwiązano problem zapisywania przelewów częściowych do dokumentów które były powiązane z przelewami o statusie zapłacone.
 • Na oknie listy do zapłaty:
  • usunięto możliwość przełączania się między stronami tabeli pod tabelą,
  • dodano możliwość przełączania się pomiędzy stronami (co 1 stronę, co 5 stron, początek i koniec) tabeli nad tabelą,
  • dodano informację o ilości znalezionych pozycji,
  • w stylach dodano możliwość prawidłowego ułożenia elementów przełączania na stronie.
 • Rozwiązano problem z zapisywaniem przelewów z wcześniejszą datą niż dzisiejsza.