Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 19.0.1

Transport i spedycja

  • Na grafiku pojazdów własnych przeniesiono przycisk odśwież na górny panel, tak, żeby unikać wielokrotnego klikania w odśwież.

Płatności

  • Rozwiązano problem z ustawianiem daty wysyłki faktur sprzedaży do których są przypisane, dla płatności sprzed wersji 18.5.
  • Zmodyfikowano toolbar modułu płatności, tak, aby zapobiegać wielokrotnemu wywoływaniu list Firm, Znajdź i Do zapłaty.
  • Rozwiązano problem braku uprawnień przy wychodzeniu z dodawania przelewu bezpośrednio Do zapłaty.
  • W oknie dodawania dokumentów do płatności gotówkowej ustawiono domyślnie jako wyłączone wartości w kolumnie Zapłacone. Pole uaktywnia się dopiero po wpisaniu kwoty w kolumnie kwota lub zaznaczeniu dokumentu w kolumnie Dodaj.
  • Rozwiązano problem ustawiania domyślnie jako Zapłacone, wybranego dokumentu, którego rozliczana kwota w całości rozlicza fakturę, notę, korektę.
  • W oknie edycji płatności gotówkowej zmodyfikowano style wyświetlania rozliczanych dokumentów.
  • W oknie edycji płatności gotówkowej dodano podświetlanie wiersza nad którym jest kursor myszy w liście rozliczanych dokumentów.
  • W oknie edycji przelewu bankowego dodano podświetlanie wiersza nad którym jest kursor myszy w liście rozliczanych dokumentów.

Ogólne

  • Rozwiązano problem błędnego logowania się istniejących we wcześniejszych wersjach użytkowników bez uprawnień administratora do wersji 19.0.0.