Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 19.4.1

Transport i spedycja

 • W oknie podglądu relacji zmodyfikowano sposób wysyłki maila, tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email z relacją.
 • W oknie podglądu relacji zmodyfikowano sposób wysyłki uproszczonego maila, tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email z relacją.
 • W oknie podglądu zlecenia zmodyfikowano sposób wysyłki maila, tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email ze zleceniem.
 • W oknie podglądu zlecenia zmodyfikowano sposób wysyłki uproszczonego maila, tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email ze zleceniem.
 • W oknie podglądu spedycji 1:1 zmodyfikowano sposób wysyłki maila, tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email z relacją.
 • W oknie podglądu spedycji 1:1 zmodyfikowano sposób wysyłki maila, tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email ze zleceniem.
 • Wprowadzono klucz tłumaczenia: ci.relation.email.subject, który umożliwia definiowanie i dostosowanie tytułu wiadomości email z relacją.
 • Wprowadzono klucz tłumaczenia: ci.relation.email.body, który umożliwia definiowanie i dostosowanie treści wiadomości email z relacją.
 • Wprowadzono klucz tłumaczenia: ci.order.email.subject, który umożliwia definiowanie i dostosowanie tytułu wiadomości email ze zleceniem.
 • Wprowadzono klucz tłumaczenia: ci.order.email.body, który umożliwia definiowanie i dostosowanie treści wiadomości email ze zleceniem.
 • We wszystkich szablonach wydruku relacji dodano spację po tłumaczeniu Gabaryty.
 • Dodano raport Spedytorzy zapłacone – zawierający identyczne informacje jak istniejący już raport Spedytorzy, ale w nowym raporcie brane są pod uwagę zlecenia, które mają wystawione faktury i zostały one już zapłacone.

Fakturowanie

 • Rozwiązano problem zapisywania nowych faktur sprzedaży bez przypisanych do nich zleceń.
 • W oknie podglądu faktury sprzedaży zmodyfikowano sposób wysyłki maila, tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email z fakturą sprzedaży.
 • W oknie podglądu faktury sprzedaży zmodyfikowano sposób wysyłki uproszczonego maila, tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email z fakturą sprzedaży.
 • Wprowadzono klucz tłumaczenia: inv.salinv.email.subject, który umożliwia definiowanie i dostosowanie tytułu wiadomości email z fakturą sprzedaży.
 • Wprowadzono klucz tłumaczenia: inv.salinv.email.body, który umożliwia definiowanie i dostosowanie treści wiadomości email z fakturą sprzedaży.

Pojazdy

 • Usunięto myślnik z tłumaczeń Alarmy – pojazdy
 • Usunięto myślnik z tłumaczeń Alarmy – pracownicy

Ogólne

 • Uzupełniono i poprawiono tłumaczenia.

Zmiany w wersji 19.4.0

Transport i spedycja

 • Dodano numer telefonu komórkowego do szablonu wydruku relacji: Szablon 1.
 • W konfiguracji użytkownika dodano parametr: Dni – w ramach parametrów Transport i spedycja, który umożliwia określenie domyślnej liczby dni wyprzedzenia daty do wyszukania alarmów o zbliżających się terminach badań, przeglądów, itp.
 • Rozwiązano problem występujący czasami podczas kopiowania zleceń w spedycji 1:1.
 • Dodano nowy szablon zlecenia ISO – w którym będą informacje o:
  • Numer Formularza (n.p. Form VE20B),
  • Data utworzenia szablonu (n.p. 05/01/16),
  • Wersja (n.p. Issue 2),
  • Data zmiany wersji (n.p. Revision date: 23/06/2016).
 • Dodano tłumaczenia w językach polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim zawierające możliwość definiowania regulacji zlecenia w danym języku.
 • Dodano tłumaczenia w językach polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim zawierające możliwość definiowania warunków i regulacji dla w danym języku.
 • Dodano tłumaczenia w językach polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim: Szablon ISO.
 • Dodano tłumaczenia w językach polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim dla Szablonu ISO definiujące informacje: Formularz, Wersja, Data utworzenia szablonu, Data zmiany wersji.
 • Dodano tłumaczenia w językach polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim dla Szablonu ISO definiujące etykiety do wydruku informacji: Formularz, Wersja, Data utworzenia szablonu, Data zmiany wersji.
 • Szablon ISO dostosowano do korzystania z warunków relacji definiowanych w tłumaczeniach, tak, żeby każdy język, mógł mieć inne warunki relacji.
 • W szablonie ISO nie jest dostępny wydruk obrazka reklamowego w stopce – w jego miejsce drukowane są dane ISO.

Pojazdy

 • Rozbudowano dane pojazdów własnych i obcych o następujące informacje:
  • Data badania technicznego,
  • Data odczytu tachografu,
  • Data legalizacji gaśnicy,
  • Ubezpieczenie do,
  • Data legalizacji tachografu,
  • Data legalizacji windy.
 • Rozbudowano dane naczep własnych o następujące informacje:
  • Data badania technicznego,
  • Ubezpieczenie do.
 • Dodano okno Alarmy pojazdy – umożliwiające wyszukanie wszystkich pojazdów, którym w przeciągu zbliżających się dni będzie wygasać ważność określonych powyżej parametrów.
 • Dodano ikonę wyszukiwania alarmów pojazdów.
 • Dodano możliwość sortowania po poszczególnych kolumnach okna Alarmy pojazdy.

Pracownicy

 • Rozbudowano dane pracowników o następujące informacje:
  • Data ważności wizy,
  • Data ważności karty pobytu,
  • Data ważności badań lekarskich,
  • Data ważności psychotestów,
  • Data ważności pozwolenia na przewóz rzeczy,
  • Uwagi.
 • Dodano okno Alarmy pracownicy – umożliwiające wyszukanie wszystkich pracowników, którym w przeciągu zbliżających się dni będzie wygasać ważność określonych powyżej parametrów.
 • Dodano ikonę wyszukiwania alarmów pracowników.
 • Dodano możliwość sortowania po poszczególnych kolumnach okna Alarmy pracownicy.

Firmy

 • Do kont bankowych dodano pole: Numer rozliczeniowy banku.
 • Do kont bankowych dodano pole: Czy IBAN – niedostępne w interfejsie, ale niezbędne przy eksporcie firmy do Comarch Optima.
 • Dodano procedurę aktualizującą dane kont bankowych zgodnie z wymaganiem Comarch Optima.
 • W kreatorze faktury sprzedaży ze zlecenia dodano odświeżanie informacji o błędach przy wyborze i usuwaniu kont bankowych.
 • W kreatorze faktury sprzedaży ze zlecenia dodano utrwalanie trzeciego konta bankowego.
 • W kreatorze faktury sprzedaży ze zlecenia – usunięcie konta pierwszego (z uwagi na to, że jest wymagane) zgłasza błąd na poziomie interfejsu użytkownika i nie usuwa kont 2 i 3 – ponieważ pierwsze konto jest wymagane.

Płatności

 • Zmieniono przycisk Wyślij przypomnienia o płatnościach na link, tak, żeby Enter nie działał na tym zdarzeniu, zamiast wyszukiwania.
 • Rozwiązano problem widoczności not księgowych w oknie listy “Do zapłaty”.
 • Rozwiązano problem z oznaczaniem dokumentów faktur jako zapłacone przy definiowaniu przelewów VAT w PLN jako opłaconych.

Fakturowanie

 • Rozwiązano problem z ostrzeżeniem, generowanym w trakcie importu pliku XML w Comarch Optima: Brak podmiotu XXX w bazie docelowej. Dokument zapisano dla podmiotu !NIEOKREŚLONY!.
 • Rozbudowano eksport do Comarch Optima o pola nrKierunkowyBanku, rachunekIban.

System informowania kierownictwa

 • Dodano wiersze podsumowań raportu Rzeczywiste zyski pojazdu. Raport zawiera podsumowanie w każdej walucie, jak na nim występuje.
 • Zmodyfikowano ikonę Znajdź.
 • Raport “Niezapłacone przychody” ma położenie poziome zamiast pionowego.
 • Raport “Niezapłacone przychody na kwotę większą niż” ma położenie poziome zamiast pionowego.
 • Do raportu “Niezapłacone przychody” dodano kolumnę Spedytorzy zawierającą spedytora lub listę spedytorów (imiona i nazwiska), których zlecenia znajdują się na fakturze.
 • Do raportu “Niezapłacone przychody” dodano kolumnę Zlecenia zawierającą listę numerów zleceń, które znajdują się na fakturze.
 • Do raportu “Niezapłacone przychody na kwotę większą niż” dodano kolumnę Spedytorzy zawierającą spedytora lub listę spedytorów (imiona i nazwiska), których zlecenia znajdują się na fakturze.
 • Do raportu “Niezapłacone przychody na kwotę większą niż” dodano kolumnę Zlecenia zawierającą listę numerów zleceń, które znajdują się na fakturze.
 • Wprowadzono procedurę aktualizującą wystawione już faktury sprzedaży, tak, żeby zawierały informacje o spedytorach i numerach zleceń.