Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 19.1.3

Fakturowanie

 1. Zmodyfikowano podstawowy szablon wydruku faktur, czarno biały tak, żeby obsługiwał pieczątkę i podpis fakturzysty oraz dodatkowy obrazek graficzny. Co wpłynęło na nieznaczna zmianę pól na podpisy na fakturach faktur.
 2. W oknie Konfiguracja modułu fakturowania, na zakładce Ustawienia wydruku – dodano parametr konfiguracyjny decydujący o tym czy drukować napis Oryginał lub Kopia na fakturze.
 3. W procedurze aktualizacyjnej ustawiono domyślnie, że dla faktur ma drukować się napis Oryginał lub Kopia – dla zachowania wstecznej kompatybilności, ale dla nowych aplikacji domyślnie drukowanie napisu Oryginał lub Kopia będzie wyłączone.
 4. Uzależniono szablon wydruku jednojęzycznego dla faktur od parametru konfiguracyjnego Drukuj Oryginał lub Kopia.
 5. Uzależniono szablon wydruku dwujęzycznego dla faktur od parametru konfiguracyjnego Drukuj Oryginał lub Kopia.
 6. Rozwiązano problem praw do odczytu i wydruku korekt faktur – obecnie do wyświetlenia listy korekt wystarczy tylko prawo do Odczytu.

Windykacja

 1. Rozwiązano problem chwilowej zmiany języka interfejsu użytkownika po wysłaniu maila z wezwaniem windykacyjnym (windykacja faktur).

Firmy

Dodano możliwość przypisania kontrahentowi statusu eksportu dla potrzeb wymiany danych z Comarch Optima, w tym celu:

 1. W oknie edycji kontrahenta dodano opcję Eksport umożliwiającą wybór z opcji: krajowy, podatnikiem jest nabywca, poza terytorium kraju, poza terytorium kraju (stawka NP.), pozaunijny, pozaunijny(zwroty VAT), Wewnątrzunijny, Wewnątrzunijny trójstronny.
 2. Uzależniono możliwość przypisania powyższego tylko w przypadku, gdy w iCargo jest skonfigurowany eksport do Comarch Optima.
 3. Dodano tłumaczenia w używanych językach.
 4. Rozbudowano procedurę eksportu.