Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 19.1.4

Transport i spedycja

 • Dodano wydruk relacji na pojazd własny, jest on dostępny z poziomu okna podglądu relacji własnej.
 • W wydruku potwierdzenia zlecenia dodano możliwość wydruku danych spedytora. Wydruk uzależniony został od parametru konfiguracyjnego: Drukować dane kontaktowe spedytora na wydruku potwierdzenia zlecenia.
 • W oknie Konfiguracja modułu ‘Transport i spedycja’, w zakładce Zlecenia dodano parametr konfiguracyjny: Drukować dane kontaktowe spedytora na wydruku potwierdzenia zlecenia – umożliwiający włączenie lub wyłączenie drukowania danych spedytora na wydruku potwierdzenia przyjęcia zlecenia.
  Dla nowych instalacji parametr ten jest domyślnie włączony, dla już używanych programów – jest domyślnie wyłączony w celu zachowania wstecznej kompatybilności.
 • W oknie Konfiguracja modułu ‘Transport i spedycja’, w zakładce Relacje dodano parametr konfiguracyjny: Numer telefonu kierowcy jest wymagany – umożliwiający włączenie lub wyłączenie wymagalności podania numeru telefonu kierowcy na relacji.

Fakturowanie

 • Dodano kolumnę “nr wewnętrzny dokumentu” do eksportu ewidencji VAT do Excela (dla faktur sprzedaży i zakupu).
 • Na szablonach wydruku faktury: Jednojęzycznym i Dwujęzycznym dodano możliwość wydruku danych kontaktowych osoby wystawiającej fakturę lub firmy.
  • Dane kontaktowe (email i/lub telefon i/lub telefon komórkowy) osoby wybranej jako wystawiającej fakturę drukują się tylko w przypadku, gdy:
   • w konfiguracji modułu faktur i modułu płatności została włączona opcja: Drukuj pieczątkę fakturzysty i Drukuj dane kontaktowe na wydruku faktury
   • osoba wystawiająca fakturę została wybrana z listy wyboru, a nie wpisana ręcznie na fakturze,
   • osoba wybrana, jako wystawiająca fakturę ma wpisany email lub telefon lub telefon komórkowy.
  • W wypadku, gdy powyższe nie występuje, a jest włączona opcja Drukuj dane kontaktowe na wydruku faktury – drukowane będą dane kontaktowe (email i/lub telefon i/lub telefon komórkowy) z właściciela licencji iCargo.
 • W oknie Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności, w zakładce Ustawienia wydruku dodano parametr konfiguracyjny: Drukuj dane kontaktowe na wydruku faktury – umożliwiający włączenie lub wyłączenie drukowania danych osoby wystawiającej fakturę lub właściciela licencji iCargo na wydruku faktury sprzedaży. Parametr ten jest domyślnie włączony w celu zachowania wstecznej kompatybilności.
 • Dane kontaktowe (email i/lub telefon i/lub telefon komórkowy) osoby wybranej jako wystawiającej fakturę drukują się tylko w przypadku, gdy:
  • Dane kontaktowe (email i/lub telefon i/lub telefon komórkowy) osoby wybranej jako wystawiającej fakturę drukują się tylko w przypadku, gdy:
   • w konfiguracji modułu faktur i modułu płatności została włączona opcja: Drukuj pieczątkę fakturzysty i Drukuj dane kontaktowe na wydruku faktury
   • osoba wystawiająca fakturę została wybrana z listy wyboru, a nie wpisana ręcznie na fakturze,
   • osoba wybrana, jako wystawiająca fakturę ma wpisany email lub telefon lub telefon komórkowy.
  • W wypadku, gdy powyższe nie występuje, a jest włączona opcja Drukuj dane kontaktowe na wydruku faktury – drukowane będą dane kontaktowe (email i/lub telefon i/lub telefon komórkowy) z właściciela licencji iCargo.
 • Dodano metodę aktualizacji danych do wersji 19.1.4 tak, żeby usunąć problem powstały przy aktualizacji do wersji wersji 19.1.3, skutkujący problemem z edycją i podglądem faktur.
 • W oknie Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności, w zakładce Faktury zmieniono parametr konfiguracyjny: Wymagaj Zewnętrzne id firmy do wystawienia faktury sprzedaży na: Wymagaj Zewnętrzne id firmy do wystawienia faktury – Zmianę dokonano z uwagi na to, że opcja dotyczy zarówno faktur sprzedaży jak i faktur zakupu.

Windykacja

 • Rozwiązano problem z wchodzeniem z okna windykacji w edycję faktur sprzedaży.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem rozliczenia na pojazdy w oknie podglądu faktur sprzedaży i zakupu.
 • Dodano powrót do listy windykowanych faktur z podglądu faktury.
 • Dodano wyświetlanie edycji faktury z poziomu windykacji tak, żeby powrót następował w miejsce wywołania funkcjonalności edycji, czyli w moduł Windykacji faktur.

System informowania kierownictwa

 • W oknie listy raportów Transport i spedycja w module Systemu informowania kierownictwa poprawiono literówki.
 • W oknie listy raportów Faktur w module Systemu informowania kierownictwa, dodano informację: “Dokumenty oznaczone ręcznie jako zapłacone (na przykład faktury), będą pomijane w raporcie – niezależnie od tego czy mają przypisane jakiekolwiek płatności.”. Powyższe dodano do raportów:
  • Faktury i noty niezapłacone,
  • Najbardziej zadłużeni,
  • Niezapłacone wydatki,
  • Niezapłacone przychody,
  • Niezapłacone przychody na kwotę większą niż.
 • W oknie listy raportów Globalnych w module Systemu informowania kierownictwa rozbudowano opisy raportów.
 • W oknie listy raportów Transport i spedycja w module Systemu informowania kierownictwa rozbudowano opis raportu Grupy spedytorów.

Ogólne

 • Zmodyfikowano sposób tworzenia i modyfikowania typów dokumentów (w zarządzaniu), tak żeby zabezpieczyć wystąpienie logicznego błędu przy konfigurowaniu numeracji dokumentów. Wprowadzona zmiana definiowania numeracji dokumentów polega na uniemożliwieniu włączenia opcji resetowania numeru przy zmianie miesiąca jeśli nr dokumentu nie zawiera miesiąca.