Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 19.0.6

Płatności

 • Rozwiązano problem błędu uprawnień przy powrocie z podglądu przelewu bezpośrednio do listy przelewów.

Transport i spedycja

 • W oknie edycji zlecenia zmodyfikowano sposób wyświetlania listy spedytorów do wyboru, obecnie wyświetlana jest w formacie nazwisko imię, co ma za zadanie ułatwić wyszukiwanie spedytora na liście, ponieważ lista jest sortowana w ten sam sposób.
 • W oknie edycji relacji zmodyfikowano sposób wyświetlania listy spedytorów do wyboru, obecnie wyświetlana jest w formacie nazwisko imię, co ma za zadanie ułatwić wyszukiwanie spedytora na liście, ponieważ lista jest sortowana w ten sam sposób.
 • W oknie edycji spedycji 1:1 zmodyfikowano sposób wyświetlania listy spedytorów do wyboru, obecnie wyświetlana jest w formacie nazwisko imię, co ma za zadanie ułatwić wyszukiwanie spedytora na liście, ponieważ lista jest sortowana w ten sam sposób.
 • W oknie edycji relacji ujednolicono sposób zmiany numeru z nowym sposobem numerowania dokumentów, obejmującym oddział.
 • W oknie zmiany numeru zlecenia uzależniono wyświetlanie pola Oddział w zależności od parametru: Numer zawiera oddział ustawionego dla typu dokumentu zlecenia.
 • W oknie zmiany numeru zlecenia uzależniono wyświetlanie pola Przyrostek w zależności od parametru: Numer zawiera przyrostek ustawionego dla typu dokumentu zlecenia.
 • W oknie zmiany numeru relacji uzależniono wyświetlanie pola Oddział w zależności od parametru: Numer zawiera oddział ustawionego dla typu dokumentu relacji.
 • W oknie zmiany numeru relacji uzależniono wyświetlanie pola Przyrostek w zależności od parametru: Numer zawiera przyrostek ustawionego dla typu dokumentu relacji.
 • Rozwiązano problem braku uprawnień przy przejściu z okna podglądu Spedycji 1:1 bezpośrednio do listy.
 • Zabezpieczono przez ustawianiem numeru na podstawie pustej grupy spedytorów (gdy spedytor nie ma przypisanej grupy spedytorów).
 • W oknie edycji relacji dodano funkcjonalność weryfikacji numeru dokumentu przy zmianie spedytora prowadzącego relację.
 • W oknie edycji zlecenia dodano funkcjonalność weryfikacji numeru dokumentu przy zmianie spedytora prowadzącego zlecenie.
 • W oknie edycji spedycji 1:1 dodano funkcjonalność weryfikacji numeru dokumentu przy zmianie spedytora prowadzącego zlecenie i relację w ramach spedycji 1:1.
 • W oknie zmiany numeru zlecenia zabrano możliwość wyboru grupy spedytorów do zmiany dokumentu zlecenia, ponieważ musi być ona zgodna z grupą spedytora. Zatem w celu zmiany numeru zlecenia trzeba wejść w okno zmiany numerów i zapisać nowy numer. W przypadku gdy w numerze dokumentu nie jest uwzględniana grupa spedytorów – wszystko powyższe nie jest
  konieczne lub nie występuje.
 • W oknie zmiany numeru relacji zabrano możliwość wyboru grupy spedytorów do zmiany dokumentu zlecenia, ponieważ musi być ona zgodna z grupą spedytora. Zatem w celu zmiany numeru relacji trzeba wejść w okno zmiany numerów i zapisać nowy numer. W przypadku gdy w numerze dokumentu nie jest uwzględniana grupa spedytorów – wszystko powyższe nie jest
  konieczne lub nie występuje.
 • Rozwiązano problem podczas wyświetlania listy zleceń przy wybraniu opcji “Obroty spedytora” z menu “Stan”.
 • Dodano możliwość załączania obrazka reklamowego, jaki ma być umieszczany w stopce wydruku relacji, do konfiguracji modułu Transport i spedycja.
 • Rozmiar obrazka reklamowego jest sprawdzany i nie może przekraczać 256KiB.
 • Dodano funkcjonalność sprawdzającą i weryfikującą wysokość marginesu dolnego strony wydruku relacji, tak żeby była brana prawidłowa dozwolona wysokość dla wybranego szablonu. W przypadku szablonu 2 wysokość minimalna to 30, dla wszystkich pozostałych 80. W przypadku ustawienia zbyt małej wysokości marginesu, jest ona korygowana do pożądanej przez dany szablon.
 • Dodano wyświetlanie komunikatu po zmianie szablonu, z informacją o dopuszczalnej minimalnej wysokości stopki.
 • Zmniejszono minimalną dozwoloną wysokość marginesu dolnego dla “Szablonu 2” na 30 z 40.
 • W oknie edycji Spedycji 1:1 rozwiązano problem blokowania się komunikatu przetwarzam w przeglądarce Google Chrome poprzez zmianę komponentu do wyboru Towaru.
 • W oknie edycji zlecenia rozwiązano problem blokowania się komunikatu przetwarzam w przeglądarce Google Chrome poprzez zmianę komponentu do wyboru Towaru.
 • Rozwiązano problem braku uprawnień do okna edycji Spedycji 1:1 w przypadku przejścia z okna edycji bezpośrednio do innego okna poprzez toolbar.
 • W oknie edycji relacji dano możliwość wyboru nazwy towaru z listy podpowiedzi, dzięki czemu ujednolicono obsługę z oknem edycji zlecenia.
 • Rozwiązano problemu zakleszczania się programu przy wyszukiwaniu we frachtach.

Fakturowanie

 • Rozwiązano problem zmiany fragmentu numeru, np. miesiąca w numerze, główna część numeru pozostawała bez zmiany. Rozwiązano to poprzez wykluczenie z wyszukiwania powtarzania numeru – bieżącego dokumentu.
 • Dodano weryfikację czy dokument ma ID, czyli czy został zapisany – ponieważ dla nie zapisanego dokumentu nie można zmieniać numeru.

Firmy

 • Rozwiązano problem uprawnień przechodzenia do innych okien bezpośrednio z okna podglądu właściciela.
 • W oknie podglądu danych właściciela usunięto link do pobierania logo i zabezpieczono przed wyświetlaniem symbolu brakującego obrazka jeżeli logo nie zostało jeszcze wczytane do iCargo.
 • Przy wgrywaniu logo właściciela, zabezpieczono proces wgrywania tak, że pobierany jest tylko jeden plik.
 • Wprowadzono wyświetlanie komunikatu o przekroczeniu maksymalnego rozmiaru przewidzianego w iCargo dla Logo firmy lub właściciela. Dobrze przygotowane logo i wgrane do iCargo nie może przekroczyć 128kB.
 • Dodano sprawdzanie wielkości plików załączanych do właściciela:
  • Logo ma rozmiar ograniczony do 128KiB.
  • OCP ma rozmiar ograniczony do 756KiB.

System informowania kierownictwa

 • Zmieniono formatowanie kolumn danych w poszczególnych tabelach, w raporcie: Obroty handlowców (według przypisany do).
 • W Sekcji CRM, Systemu informowania kierownictwa dodano nowy raport Obroty z klientami. Raport ma za zadanie przedstawić w zbiorczej postaci obroty z firmami płacącymi za okres dat określony w polach: Od – Do. W wyniku otrzymujemy raport przedstawiający sumarycznie:
  • Przychód, koszt, zyski i zysk % ze zleceń pozyskanych od firmy płacącej.
  • Ilość zleceń pozyskanych od firmy płacącej.
  • Informacje grupowane są według firm płacących i walut zleceń.
  • Powyższy raport obejmuje zlecenia (z wyłączeniem anulowanych), także bez wystawionych faktur.
 • W Sekcji CRM, Systemu informowania kierownictwa dodano nowy raport: Raport marż. Raport ma za zadanie przedstawić w zbiorczej postaci obroty z podwykonawcami firmami realizującymi za okres dat określony w polach: Od – Do. W wyniku otrzymujemy raport przedstawiający sumarycznie:
  • Koszt i zyski ze zleceń sprzedanych lub realizowanych na aucie własnym.
  • Ilość zleceń sprzedanych podwykonawcy lub zrealizowanych własnym transportem.
  • Informacje grupowane są według firm realizujących transporty i walut relacji.

Ogólne

 • Dodano nowe wymagane tłumaczenia.
 • Dodano ograniczenie maksymalnych rozmiarów plików załączanych do iCargo:
  • Maksymalny rozmiar pliku obrazka reklamowego, domyślnie: 256kiB.
  • Maksymalny rozmiar pliku logo, domyślnie: 128kiB.
  • Maksymalny rozmiar pliku OCP, domyślnie: 756KiB.
  • Maksymalny rozmiar pliku załącznika, domyślnie: 756KiB