Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 19.1.0

Transport i spedycja

 • Rozwiązano problem wyszukiwania w liście Frachtów na poziomie współpracy z bazą danych.
 • Rozwiązano problem wyszukiwania w liście Ładunków na poziomie współpracy z bazą danych.
 • Rozwiązano problem wyszukiwania w liście Spedycji 1:1 na poziomie współpracy z bazą danych.
 • Zmodyfikowano toolbar modułu Spedycja 1:1 tak, żeby poszczególne funkcje były wywoływane z użyciem kolejkowania, co zapobiega wielokrotnym zapytaniom do bazy.
 • Rozwiązano problem błędnego funkcjonowania pola Numer podwozia dla naczep w oknie edycji pojazdów.
 • W oknie edycji spedycji 1:1 usunięto nieistniejące identyfikatory do odświeżania.
 • W oknie edycji Spedycji 1:1 dodano podział informacji do wydruku na dotyczące wydruku potwierdzenia zlecenia oraz dotyczące wydruku relacji.
 • W oknie edycji Spedycji 1:1 usunięto automatyczne kopiowanie przy zapisie informacji do wydruku ze zlecenia na relację z uwagi na to, że mogą być one całkowicie inne. W razie potrzeby trzeba wykonać to ręcznie przez operację kopiuj wklej.
 • W oknie podglądu Spedycji 1:1 dodano podział wyświetlania informacji do wydruku na  dotyczące wydruku potwierdzenia zlecenia oraz dotyczące wydruku relacji.
 • Dodano uprawnienie do zmiany daty na zleceniu.
 • Dodano uprawnienie do zmiany daty na relacji.
 • Dodano metodę aktualizacyjną moduł Transport i spedycja pod kątem nowych uprawnień. Domyślnie włączone dla ról: pracownik spedycji i kierownik spedycji.
 • Dodano blokowanie zapisywania zleceń z datą przyszłą w spedycji 1:1 w zależności od przypisanego uprawnienia.
 • Dodano blokowanie zapisywania zleceń z datą przyszłą w zależności od przypisanego uprawnienia.
 • Dodano blokowanie zapisywania relacji z datą przyszłą w zależności od przypisanego uprawnienia.
 • Dodano możliwość definiowania usług do zlecenia wraz z ich cenami. Usługi dodatkowe przewidziane są do zapisywania, np. kosztów clenia, magazynowania, km dolotowych, itp.  Właściwości przyjętego rozwiązania:
  • maksymalnie można zapisać 3 usługi dodatkowe wraz z ich cenami,
  • usługi dodatkowe drukują się jako lista na wydruku potwierdzenia zlecenia,
  • usługi dodatkowe nie mogą być wykorzystywane w relacjach z uwagi na niemożliwość ich rozliczenia ze zleceniami,
  • w konfiguracji można włączyć i wyłączyć przenoszenie usług dodatkowych na fakturę,
  • na fakturze dodatkowe usługi są, jako opcjonalnie kopiowany dodatkowy opis w jednej pozycji dla zlecenia,
  • na zleceniu cena z tych usług  sumuje się z ceną za fracht,
  • na liście zleceń wyświetlają się przychody stanowiące sumę frachtów i usług dodatkowych (jako dymek podane są informacje jaka jest cena za fracht, a jaka za usługi dodatkowe),
  • na liście frachtów cena za usługi dodatkowe nie jest uwzględniana, ponieważ są one przypisane do zlecenia, zatem sumy kwot na liście zleceń i frachtów mogą się różnić.
 • W liście zleceń dodano dymek pojawiający się nad kwotą przychodu, który zawiera informację o podziale przychodu na część związaną z frachtem i część związaną z usługami dodatkowymi. Wyświetlana standardowo kwota przychodu w liście stanowi sumę przychodu z frachtów i usług dodatkowych.
  Uwaga!
  Na liście zleceń pojawiają się sumy przychodów ze zleceń, które zawierają w sobie zarówno przychody z frachtów jak i usług dodatkowych. Natomiast na liście frachtów pojawiają się kwoty dotyczące tylko i wyłączenie z frachtów. Zatem sumy w tych listach mogą być różne nie tylko z powodu różnych dat, jakie brane są do filtrowania w nich danych, ale także z powodu innych przychodów.
 • Rozwiązano problem z automatycznym przeliczaniem wartości przychodu w oknie edycji spedycji 1:1.
 • W liście zleceń dodano ikonę Przelicz zyski w liście akcji. Funkcjonalność ta powoduje przeliczenie zysków na relacjach w następujący sposób: Jeżeli jest jedna relacja do zlecenia to następuje przeliczenie zysku na relacji w stosunku do zlecenia. Jeżeli jest więcej relacji utworzonych ze zlecenia to następuje przeliczenie zysków na relacjach, ale zmiana zysku nastąpi tylko w jednej, pierwszej znalezionej przez iCargo relacji, pozostałe powinny pozostać niezmienione. Z tego względu należy zachować szczególną ostrożność i mieć świadomość powyższego, przy używaniu tej funkcjonalności. Inna realizacja nie jest możliwa z uwagi na to, że program musiałby decydować za spedytora której relacji jaką część udziału w zyskach przyznać.

Ogólne

 • Rozwiązano problem ponownego wejścia w edycję firmy po zapisaniu danych (lub anulowaniu zmian) i przejściu do okna podglądu firmy.
 • Rozwiązano problem przechodzenia z podglądu znalezionej w opcji Znajdź faktury sprzedaży do podglądu spedycji 1:1.
 • Rozwiązano problem wejścia w edycję przelewu z poziomu okna Znajdź.
 • Dodano możliwość przejścia z podglądu przelewu do edycji przelewu, po znalezieniu go w oknie Znajdź.
 • Poprawiono tłumaczenie z “bakowe” na “bankowe”.
 • Dodano nowe tłumaczenia dotyczące uprawnienia zmiany daty na zleceniu i relacji.