Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 19.0.9

Transport i spedycja

 • Rozwiązano problem przechodzenia z podglądu faktury sprzedaży, znalezionej w opcji Znajdź, do podglądu Spedycji 1:1.
 • Rozwiązano problem dodawania i modyfikacji ładunków na giełdę ładunków.
 • Rozwiązano problem dodawania i modyfikacji pojazdów na giełdę pojazdów.
 • Rozwiązano problem dodawania ładunków ze zleceń na giełdę ładunków.
 • Rozwiązano problem dodawania pojazdów z relacji na giełdę pojazdów.
 • Rozwiązano problem wyszukiwania w ramach bardzo dużego zbioru ładunków w liście ładunków, przy podaniu miejsca załadunku i/lub rozładunku.
 • Dodano metodę aktualizującą dane pod kątem optymalizacji wyszukiwania w liście ładunków.
 • Ujednolicono sposób wyszukiwania na liście frachtów z listą ładunków.
 • W liście Spedycji 1:1 dodano do kolumny Załadunek informacji o kraju, kodzie pocztowym i miejscowości.
 • W liście Spedycji 1:1 dodano możliwość wyszukiwania załadunku po kraju i/lub kodzie pocztowym i/lub miejscowości.
 • W liście Spedycji 1:1 dodano do kolumny Rozładunek informacji o kraju, kodzie pocztowym i miejscowości.
 • W liście Spedycji 1:1 dodano możliwość wyszukiwania rozładunku po kraju i/lub kodzie pocztowym i/lub miejscowości.

Ogólne

 • Zmieniono błędną nazwę kraju dla nowo instalowanych aplikacji z Horwacja na Chorwacja, dla aplikacji już istniejących – modyfikację powinno dokonać się ręcznie.
 • Rozwiązano problem ponownego wejścia w edycję firmy po zapisaniu danych (lub anulowaniu zmian) i przejściu do okna podglądu firmy.
 • Rozwiązano problem dodawania i edycji pojazdów z poziomu okna podglądu firmy.
 • Rozwiązano problem dodawania i edycji kont bankowych z poziomu okna podglądu danych firmy.
 • Rozwiązano problem dodawania i edycji kont bankowych firm.
 • Rozwiązano problem dodawania i edycji kont bankowych właściciela.
 • Rozwiązano problem wyświetlania identyfikatora, daty tworzenia i modyfikacji właściciela.
 • Rozwiązano problem nazwy pliku z wydrukiem wzornika pieczęci i podpisu.

Płatności i Windykacja

 • Rozwiązano problem wejścia w edycję przelewu z poziomu okna Znajdź.
 • Dodano możliwość przejścia z podglądu przelewu do edycji przelewu, po znalezieniu go w oknie Znajdź.