Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 19.1.7

Fakturowanie

 • Dodano możliwość eksportu wydruków faktur VAT i korekt faktur do jednego pliku. Eksport można zrobić z poziomu Ewidencji VAT po wybraniu przycisku Faktury w PDF. Operacja generowania wydruków do jednego pliku jest czasochłonna i obciążająca system. Dlatego przed uruchomieniem funkcjonalności wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Ponad to:
  • może być wykonywana tylko jedna operacja eksportu faktur w tym samym czasie, niezależnie od użytkownika, który ją uruchomił.
  • wyjście z okna, wylogowanie z iCargo nie przerywa operacji – tym samym nie można jej w taki sposób anulować – trzeba czekać, aż zostanie ukończona poprzednia operacja.
  • w każdym przypadku, gdy jest już wykonywany inny eksport faktur do jednego pliku, użytkownik wywołujący kolejną próbę otrzyma plik o rozmiarze 0 – niezależnie od tego czy lista zawiera większa niż 0 ilość pozycji.
  • jeżeli próbuje się wyeksportować dużą ilość faktur – eksport może się nie udać z uwagi na zbyt długi czas potrzebny na jej wykonanie i np. automatyczne wylogowanie z iCargo – sugerowane jest wówczas zmniejszenie zakresu dat, a tym samym ilości eksportowanych faktur.
  • W zależności od złożoności faktur sugerujemy wykonywanie eksportu:
   • jeżeli w firmie wystawiane są faktury zbiorcze – nie więcej niż 100 faktur jednocześnie.
   • jeżeli wystawiane są tylko faktury jednopozycyjne – nie więcej niż 1000 faktur jednocześnie.
 • Rozwiązano problem z uprawnieniem do wyświetlania w menu Ewidencja VAT.

Transport i spedycja

 • Na prośbę klientów we wszystkich szablonach wydruków relacji dodano w stopce nazwę i numer dokumentu. Zmiana była podyktowana, tym, żeby na wielostronicowych dokumentach był zapisany numer relacji, co ma utrudniać modyfikację treści dokumentu.

Ogólne

 • Rozwiązano problemy z danymi właściciela.
 • Rozwiązano problem z opcjami konfiguracji głównej.
 • Na wielokrotne prośby klientów wydłużono czas trwania sesji na 1 godzinę. Obecnie użytkownik, który nic nie robi w programie zostanie wylogowany po 1 godzinie – wcześniej było to 30 minut.
 • Poprawiono literówkę w słowie właściciel w rolach i uprawnieniach.