Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 19.4.2

Transport i spedycja

 • W oknie edycji Zlecenia dodano możliwość wyboru Źródła – określenia sposobu pozyskania zlecenia, jest to pole wyboru: Email, Giełda transportowa, SMS, itp.
 • W oknie podglądu Zlecenia dodano możliwość wyświetlania Źródła.
 • W oknie edycji Spedycji 1:1 dodano możliwość wyboru Źródła pochodzenia zlecenia, jest to pole wyboru: SMS, Email, Giełda transportowa, itp.
 • W oknie podglądu Spedycji 1:1 dodano wyświetlanie źródła pochodzenia zlecenia.
 • Zmieniono rozmiar pola treści wiadomości email w wysyłce zlecenia w oknie podglądu Spedycji 1:1.
 • Zmieniono rozmiar pola treści wiadomości email w wysyłce relacji w oknie podglądu Spedycji 1:1.
 • Zmieniono rozmiar pola treści wiadomości email w wysyłce zlecenia w oknie podglądu Zlecenia.
 • Zmieniono rozmiar pola treści wiadomości email w wysyłce relacji w oknie podglądu Relacji.
 • Rozwiązano problem występowania zbędnego tabulatora w treści maila ze zleceniem.
 • Rozwiązano problem występowania zbędnego tabulatora w treści maila z relacją.
 • Rozwiązano problem drukowania informacji ISO na wydruku własnej relacji.
 • Rozwiązano problem powtórzonego dwa razy imienia na wydruku relacji własnej.
 • Dodano kopię wzoru wydruku relacji Szablon 1 i zmieniono sposób pobierania warunków. We wzorze wydruku Szablon 1 – tłumaczone warunki – użyte są tłumaczenia warunków w miejsce warunków definiowanych w konfiguracji, dzięki czemu można zdefiniować niezależne warunki dla każdego języka. Nowy sposób umożliwia również używanie specjalnych zmiennych, dzięki czemu w warunkach można zawrzeć znacznie więcej informacji z relacji.
 • Dodano kopię wzoru wydruku relacji Szablon 2 i zmieniono sposób pobierania warunków. We wzorze wydruku Szablon 2 – tłumaczone warunki – użyte są tłumaczenia warunków w miejsce warunków definiowanych w konfiguracji, dzięki czemu można zdefiniować niezależne warunki dla każdego języka. Nowy sposób umożliwia również używanie specjalnych zmiennych, dzięki czemu w warunkach można zawrzeć znacznie więcej informacji z relacji.
 • W oknie konfiguracji modułu transport i spedycja – dodano możliwość wyboru dwóch nowych szablonów relacji:
  • Szablon 1 – tłumaczone warunki,
  • Szablon 2 – tłumaczone warunki.
 • Dodano niezbędne tłumaczenia.

Fakturowanie

 • Rozwiązano problem występowania zbędnego tabulatora w treści maila z fakturą sprzedaży.
 • Zmieniono rozmiar pola treści wiadomości email w wysyłce faktury sprzedaży w oknie podglądu Faktury sprzedaży.

System informowania kierownictwa

 • Zmodyfikowano tytuł wydruku raportu Prowizja PLN.
 • Dodano raport umożliwiający rozliczanie spedytorów: Prowizja PLN Zapłacone – który jest identyczny z wcześniejszym raportem Prowizja PLN – ale nowo dodany raport obejmuje tylko te faktury, które zostały oznaczone jako zapłacone.