Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 22.16

Firmy

  • Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą weryfikację poprawności dodawanego konta bankowego kontrahenta. Program sprawdza poprawność danego numeru konta bankowego poprzez weryfikację sumy kontrolnej, tzn. sprawdzenie czy konto o takim numerze bankowym może istnieć, a nie czy faktycznie istnieje i należy do danego kontrahenta. Sprawdzane są tylko numery rachunków bankowych w formacie IBAN, czyli NRB musi zawierać kod kraju. Jeśli w NRB nie ma kodu kraju, wówczas sprawdzenie nie zostanie wykonane.
  • System informowania kierownictwa

  • Faktury: W prowadzono dwa raporty: “Niezapłacone należności na dzień” i “Niezapłacone zobowiązania na dzień” (Excel). Raporty te przedstawiają listę niezapłaconych odpowiednio należności i zobowiązań na wybrany dzień : polami od i do regulujemy zakres dat w raporcie, dokumenty wyszukiwane są po dacie wystawienia dokumentu; pole “do” definiuje dzień, na który raport jest generowany. Do poprawnego generowanie raportu konieczny jest wybór dat.