Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 22.17

Noty księgowe

  • Dodano funkcjonalność oznaczania not jako nieściągalnych. Podobnie jak faktury, noty oznaczone jako nieściągalne nie są wyświetlane w windykacji.

Przelewy

  • Dodano funkcjonalność umożliwiającą dodawanie do przelewu (wychodzącego) tylko tych dokumentów, których numery rachunków bankowych są zgodne z numerem rachunku bankowego, na który realizowany jest przelew. Uniemożliwia to dodanie dokumentu wystawionego na inny numer rachunku bankowego kontrahenta. Wprowadzenie funkcjonalności było spowodowane tym, że często kontrahenci korzystają z faktoringu, a numery rachunków bankowych na fakturach mogą należeć do firm faktoringowych. Funkcjonalność ta jest domyślnie włączona i można ją wyłączyć w oknie dokumentów możliwych do dodania do przelewu.
  • Dla wstecznej kompatybilności wprowadzono opcję w konfiguracji modułu płatności „Wyświetl w jednej liście dokumenty EUR i EUR+VAT w PLN”. Włączenie tej opcji umożliwia wyświetlenie, a tym samym dodawanie do przelewu, dokumentów wystawionych w EUR, jak też EUR + VAT w PLN. Opcja ta jest domyślnie wyłączona. Należy używać jej ostrożnie, gdyż może powodować błędy i problemy w rozliczaniu dokumentów. Na przykład przy definiowaniu przelewu za VAT w PLN: na liście dokumentów wybieranych do przelewu znajdą się dokumenty „netto EUR + VAT PLN” oraz dokumenty wystawione tylko w walucie EUR – operacja wyszukiwania zakończy się błędem, ponieważ nie jest możliwe zdefiniowanie przelewu w dwóch walutach.
  • Na liście przelewów dodano filtr stanu przelewu (wszystkie, nowy, zapłacony, odrzucony, anulowany)
  • Umożliwiono dodawanie i edycję komentarza do przelewu; dotychczas był tworzony tylko automatycznie przy tworzeniu paczek przelewów: Anulowany, Odrzucony – bez możliwości edycji.

System informowania kierownictwa

  • W grupie Faktury dodano raport: „Noty księgowe” (Excel). Raport przedstawia listę wystawionych i otrzymanych not. Istnieje możliwość filtrowania dla konkretnego kontrahenta oraz statusu noty (wszystkie, ściągalne, nieściągalne).