Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 23.1

Faktury

  • W eksporcie ewidencji VAT do Excela dodano kolumnę z listą numerów rejestracyjnych pojazdów powiązanych z nią zleceń/relacji. Funkcjonalność ta jest domyślnie wyłączona. Można ją aktywować w konfiguracji eksportu ewidencji VAT. W tym celu należy wejść w Zarządzanie → Konfiguracja → Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności → Eksport → Pokaż nr rej. w ewid.VAT (Excel).
  • W liście faktur sprzedaży, w kolumnie nr faktury, obok numeru wewnętrznego iCargo dodano nr zewnętrzny. Numer ten może być zarazem nr Gutschrift. Funkcjonalność ta jest domyślnie wyłączona. Można ją aktywować w konfiguracji listy faktur. W tym celu należy wejść w Zarządzanie → Konfiguracja → Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności →Pokaż zewnętrzny numer faktury sprzedaży.
  • Aktywacja funkcjonalności oznaczania not jako nieściągalnych. Podobnie jak faktury, noty takie nie są wyświetlane w windykacji.