Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 23.2

Relacje

  • Dodano funkcjonalność umożliwiająca blokowanie możliwości tworzenia relacji dla firm z „Czarnej listy”. Funkcjonalność ta jest domyślnie wyłączona. Można ją aktywować w konfiguracji relacji: Zarządzanie → Konfiguracja → Konfiguracja modułu ‘Transport i spedycja’ → Relacje → Blokuj tworzenie relacji dla firm z czarnej listy.