Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 22.4

Faktury

  • Zwiększono maksymalną liczbę znaków w oknie wystawiania faktury w polach „cena netto” i „kwota
    VAT”.

Transport i spedycja

  • Dodano funkcjonalność polegającą na zapisywaniu identyfikatora osoby autoryzującej zlecenie, przekraczające kredyt kupiecki dla danego kontrahenta. Identyfikator oraz czas autoryzacji zapisywany jest w komentarzu do zlecenia.