Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 22.6

System informowania kierownictwa

  • Utworzono raport w Excel, obliczający pozostały kredyt kupiecki dla kontrahentów. Raport nie uwzględnia firm nieaktywnych oraz tych, które nie mają ustawionej wartości kredytu kupieckiego lub nie jest ustalona waluta kredytu. Raport jest tworzony na dzień bieżący.
  • Dodano raport przedstawiający wykorzystanie kredytu kupieckiego przez kontrahentów.
  • Dodano raport podliczający ilość zaksięgowanych faktur zakupu.

Ogólne

  • Dodano funkcjonalność informowania, że kontrahent chce otrzymywać dokumenty tylko przez pocztę elektroniczną, informacja wyświetlana jest przy tworzeniu zlecenia, zlecenia 1:1, relacji oraz faktur.

Faktury

  • Dodano informację o fakturze korygującej w widoku faktury, w przypadku gdy do faktury jest przypisana korekta.